Ludzie. Wiedza. Rozwiązania. Motto ComminT

Ludzie. Wiedza. Rozwiązania. Motto ComminT

O firmie

Kompetencje firmy IT są stanem albo, jakością bycia wystarczająco dobrze wykwalifikowanym, aby dostarczać powierzone zadania, oraz funkcjonować z powodzeniem. To jest również określony zakres wiedzy, umiejętności, aktywności mających na celu polepszenie wyników.

Dziś, osiągniecie zrównoważonej, istotnej przewagi konkurencyjnej na rynku jest coraz trudniejsze. Szczególnie w długim okresie czasu jest generowane poprzez wiele, różnych czynników i działań. Wysiłków, które mają na celu identyfikację, rozwój i wykorzystanie kluczowych kompetencji firmy. Namacalne rezultaty, to połączenie trzech czynników ludzi, wiedzy, rozwiązań. W wyniku którego powstają produkty i wartości, które zaspokajają potrzeby klientów.

Każda firma stara się, aby jej kluczowe kompetencje były zintegrowane z umiejętnościami zagospodarowania rynków. Tworzy i dostarcza wartości klientom i partnerom. Wartości, które są unikalne i trudne do skopiowania. Kompetencje związane są z kulturą i architekturą firmy, która pozwala współpracować osobom znajdującym się w różnych jej obszarach. Kompetencje firmy są efektem wspólnego dzielenie się wiedzą pracowników firmy, klientów, partnerów oraz konkurentów.

Ludzie, kluczowy zasób firmy

We frazie ludzie, wiedza, rozwiązania, to właśnie osoby są nie przez przypadek na pierwszym miejscu. Obecnie powiedzieć, że ludzie są najważniejsi, to jest truizm. Każda firma posiada w swojej misji, spisanych wartościach, kluczowych kompetencjach informacje, że pracownicy, klienci, partnerzy biznesowi, wreszcie całe społeczeństwo są dla niej bardzo istotni. Tak samo dla nas.

Ludzie, pracownicy to początek wszystkiego. Bez nich nie ma firmy, nie ma nic. To ludzie tworzą firmę. to ludzie tworzą produkty. To ludzie tworzą biznes, nie firmy.

Wiedza, ucząc się ciągle, pozyskując wiedzę

Wiedza firmy nie jest prostą sumą wiedzy zdobytej wcześniej przez jej pracowników. Lecz nieustająco zmieniającym się obszarem doświadczeń. Codziennie zdobywanych doświadczeń przez pracowników firmy i nie tylko ich. Samo pozyskanie wiedzy nie jest wystarczające. My dbamy o stworzenie środowiska wykorzystania wiedzy. Umiejętność zgromadzenia, a następnie wyszukania wiedzy pozyskanej jest kluczowa dla tworzenia nowych, innowacyjnych rozwiązań.

Czym jest wiedza? Dlaczego wiedza jest tak ważna?

Wiedza, to po prostu przydatne informacje. Dane, które możesz użyć ponownie w innej sytuacji w realizacji innego działania. Wiedza to dobre i właściwe wyjaśnienie określonych problemów. Ale, istotne jest dodać, że wiedza posiadana przez firmę nigdy nie jest pełna i doskonała. Częściowe, niekompletne rozwiązanie jest wciąż wiedzą nawet, jeśli zawiera jakieś błędy i może zostać ulepszona w czasie przyszłym. My ciągle i nieustająco szukamy nowej wiedzy.

Wiedza jest stworzona przez pomysłowe i kluczowe myśli. Kluczowe składniki to zarówno inwencja twórcza jak i krytyka. Potrzebujemy i poszukujemy licznych pomysłów, również takich, które nie są oczywiste. Wiedza musi podlegać korekcie, aby pozbyć się błędów oraz skaz. Posiadając wiedzę możemy poprawiać ją i możemy uczyć się nowych rzeczy.

Najlepszym sposobem zarządzania wiedzą jest umożliwić jej gromadzenie, przepływ, wymianę oraz wykorzystanie. Aby ułatwić wykorzystanie wiedzy przydaje się bardzo aplikacja baza wiedzy w firmie. Miejsce w intranecie, w którym znajdują się wszystkie przydatne i użyteczne informacje dotyczące firmy i osób w niej pracujących. Posiadamy zorganizowaną wspólną przestrzeń dla pracowników. Przestrzeń, w której w sposób swobodny mogą oni dzielić się informacjami, które posiadają, które pozyskują. Wiedzą która pozyskujemy od partnerów, klientów konkurencji. Wiedzę, którą gromadzimy nie tylko czasie pracy w firmie, ale również, którą pozyskaliśmy w poprzednich miejscach pracy. Informacjami, które mogą stać się przydatne, aby z pracowników stworzyć jeden, spójny, sprawnie działający organizm.

Rozwiązania firmy IT

Dwa, powyższe elementy, czyli ludzie oraz wiedza pozwalają nam tworzyć rozwiązania. Rozwiązania w bardzo różnych obszarach szeroko rozumianego doradztwa biznesowego, usług informatycznych. Oferujemy m. in.;

  • Doradztwo IT – posiadamy kompetencje w obszarze opracowania strategii transformacji cyfrowej. Umiemy skutecznie wybrać kluczowe obszary w firmie, których cyfryzacja przyniesie jej najszybciej istotne korzyści. Posiadamy kompetencje tworzenia wartości dodanej dla firm poprzez systemy informatyczne. Tworzenia przewagi konkurencyjnej poprzez wdrażanie zintegrowanych systemów informatycznych. Systemów, które kładą nacisk na dzielenie się wiedzą, wymianę informacji.
  • Wymagania aplikacji, przygotowanie SIWZ – w imieniu i na rzecz klienta tworzymy wymagania funkcjonalne aplikacji, wymagania niefunkcjonalne aplikacji. Wymagania, jakie musi spełniać dostawca systemów IT. Oferujemy unikalne połączenie doświadczenia, wiedzy w obszarze ekonomii, procesów biznesowych, tworzenia ścieżek kreowania doświadczenia klientów.
  • Projektowanie aplikacji internetowych – stworzenie wdrożenie oraz przeszkolenie użytkowników dedykowanej aplikacji. Projektowaliśmy różne aplikacje: CRM, HRM, w tym aplikacja urlopy, aplikacja delegacje, aplikacja baza wiedzy, aplikacja dla firmy leasingowej, aplikacja dla brokera ubezpieczeniowego, aplikacja dla klubu producenta krzeseł. To są przykłady tylko kilku, z bardzo wielu różnych aplikacji internetowych, które udało nam się stworzyć i skutecznie wdrożyć u klientów.

Wyżej wymieniliśmy tylko trzy, spośród wielu, różnych usług. Usług informatycznych, które powstają poprzez połączenie trzech elementów, istotnych dla naszej firmy. Tymi elementami są: ludzie, wiedza, rozwiązania.

Artykuł powstał w 2014, ostatnia zmian 2019.

Powiązane artykuły