Wdrożenie aplikacji internetowej B2B w firmie handlowej

Wdrożenie aplikacji internetowej B2B w firmie handlowej

Raporty z wdrożeń

Wdrożenie aplikacji internetowej

Opis firmy handlowej

Firma handlowa działa na rynku kilkanaście lat. Posiada sieć klientów biznesowych, którzy zlokalizowani są w Polsce. W ramach działań mających na celu usprawnienie procesów sprzedaży i obsługi klientów firma postanowiła wdrożyć dedykowaną aplikację internetową B2B. W głównej mierze jest to dedykowany sklep internetowy połączony z systemem finansowo-księgowym firmy.

Firma handlująca produktami w szeroko rozumianej branży elektro-technicznej. Firma handlowa posiadała kilkadziesiąt tysięcy pozycji produktów.

Sprzedaż produktów firmy charakteryzuje się sezonowością związaną z możliwością prowadzenia robót budowlanych i elektro-instalacyjnych na zewnątrz. Sprzedaż zależy również od cykli koniunkturalnych na przestrzeni lat.

Wdrożenie aplikacji internetowej B2B w firmie handlowej

Strategia zwiększenia efektywności sprzedaży poprzez wdrożenie aplikacji internetowej B2B

Przez wiele lat firma oferowała swoje produkty poprzez sieć przedstawicielstw handlowych. Oddziałów składających się z biur oraz magazynów, w których znajdowały się najbardziej rotujące produkty. Każdy oddziała zatrudniał kilkanaście osób. Głównie były to osoby związane z obsługą sprzedaży oraz pracownicy magazynu i wydawania produktów.

W magazynach regionalnych znajdowały się produkty najbardziej popularne, najszybciej rotujące, oraz produkty, za promocje których płacili producenci i importerzy. Handlowy firmy działali na rynku B2B, szukając odbiorców produktów. Zagranicą firma handlowa posiadała własne oddziały.

Dotarcie do nowych klientów segmentu B2B odbywa się poprzez działania:

 • Call centre – kwantyfikacja leadów sprzedażowych.
 • Przedstawiciele handlowi w terenie – nawiązanie relacji biznesowych, ocena klientów, plany sprzedaży, negocjacje poziomu cen.

Strategia logistyczna polega na dostarczeniu produktu do klienta w ciągu 24 h licząc od chwili złożenia zamówienia. Jest to możliwe tylko poprzez

 • Bardzo sprawne zarządzanie stanami magazynowymi.
 • Wysokiej dostępności dla klientów aplikacji B2B.
 • Ścisłej współpracy z dostawcami w zakresie koordynacji działań promocyjnych.
Współpraca z ComminT

Firma handlowa wybrała ComminT po długich kilkumiesięcznych negocjacjach. Głównym czynnikiem decydującym o wyborze ComminT było przedstawienie koncepcji działania aplikacji B2B. Firma handlowa posiadała w swoim zespole osoby, które są w stanie przygotować tylko wymagania biznesowe aplikacji internetowej.

Klient szukał firmy, która stworzy w pierwszym etapie :

 • Wymagania funkcjonalne aplikacji.
 • Wymagania niefunkcjonalne aplikacji.

Oraz w kolejnych etapach

 • Skonfiguruje aplikację internetową.
 • Wdroży ją.
 • Zajmie się jej utrzymaniem i rozwojem.

Istotnym czynnikiem było doświadczenie ComminT w realizacji projektów informatycznych mających na celu usprawnienie procesów biznesowych poprzez ich informatyzację.

Technologia i wdrożenie B2B

Sam sklep internetowy powstał na platformie PrestaShop. Dodatkowo w ramach wdrożenia zostały kupione plugin’y firm trzecich.

Istotne w procesie wdrożenia B2B było zrozumienie potrzeb klienta oraz potrzeb jego klientów. User experience stanowił kluczowy element sukcesu komercyjnego internetowej aplikacji dedykowanej. Praca na makietach przedstawiających sposób działania poszczególnych modułów, analiza przypadków użycia dała zarówno nam jak i klientowi dogłębną wiedzę i wytyczne jak ma działać dedykowana aplikacja internetowa.

Z uwagi na branże, w której działa klient mieliśmy do czynienie z bardzo różnymi klientami aplikacji. Z jednej strony były to osoby, które można powiedzieć wychowały się z telefonem komórkowym, z drugiej przedstawiciele pokolenia baby-boomers, którzy korzystają tylko z telefonów komórkowych, które mają fizyczne przyciski. Połączenie tych, tak różnych doświadczeń i zaprojektowanie i wdrożenie sprawnie działającej aplikacji internetowej pozwoliło nam osiągnąć sukces.

W ramach projektu wdrożenia aplikacji B2B odbyły się rozmowy i warsztaty z różnymi klientami użytkownikami z różnych części polski. Wywiady i spotkania pozwoliły przygotować bardzo dokładny schemat działania aplikacji. Schemat taki, który uwzględnia potrzeby wszystkich: użytkowników, klientów, zarządu firmy. A przede wszystkim jest bezpieczny i sprawny z punktu widzenia informatyki.

Cały projekt został zrealizowany w niecały rok od momentu podpisania umowy.

 • Prace projektowe trwały kilka miesięcy. Tworzenie grafik, tworzenie plików HTML.
 • Prace programistyczne trwały kilka miesięcy. polegały na konfiguracji oraz tworzeniu nowych, dedykowanych modułów aplikacji.
 • Wdrożenie B2B trwało kilka miesięcy. Łączenie wszystkich elementów w całość. Integracja z istniejącym systemem finansowo-księgowym.

Integracje pomiędzy aplikacjami:

 • Poziomy cen dla klientów.
 • Historia zakupów klientów.
 • Wymiana danych o klientach.
 • Synchronizacja cen dla klientów.
 • Pobieranie zdjęć i opisów produktów.
 • Synchronizacja stanów magazynowych.
 • Pobieranie kart katalogowych produktów.

Z aplikacji B2B korzysta każdego dnia kilkaset klientów. odbywa się kilkaset transakcji.

Powiązane artykuły