Wdrożenie outsourcing IT Warszawa

Wdrożenie outsourcing IT Warszawa

Raporty z wdrożeń

Opis Sytuacji

Duża międzynarodowa firma notowana na jednej z giełd europejskich otworzyła swoje nowe biuro w Polsce w Warszawie. Zarówno w kraju macierzystym jak i w Polsce główną działalnością firmy jest świadczenie usług dla sektora energetycznego. Do momentu otworzenia oddziału, firma nie prowadziła żadnych interesów w Polsce.

Chcąc skupić się na podstawowej aktywności Firma szukała usługodawcy mogącego spełnić jej wypracowane standardy a jednocześnie rozumiejącego realia biznesu w Polsce. Z uwagi na międzynarodowy charakter Firmy, oczekiwała usług oferowanych zarówno po polsku jak i po angielsku.

Firma rozpoczęła prowadzenie działalności w Polsce od zespołu składającego się z dwóch osób a obecnie tworzy zespół kilkunastoosobowy.

Zagadnienie do rozwiązania

Chcąc skupić się na swojej podstawowej działalności firma od momentu stworzenia biura w Polsce skupiła się na wykorzystywaniu firm lokalnych oferujących różnego rodzaju usługi. Wśród działalności, które miały być obsługiwane przez firmy zewnętrzne znalazły się wszystkie zagadnienia związane z informatyką.  Firma oczekiwała usług, które miały być oferowane na poziomie do którego była przyzwyczajona firma matka działająca w jednym z krajów Unii Europejskiej. Firma oczekiwała od usługodawcy spełnienia standardów korporacyjnych w zakresie bezpieczeństwa, konfiguracji oraz rodzaju wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania komputerowego. Oczekiwała również obsługi w 100% w języku angielskim, gdyż jednym z kluczowych pracowników firmy była osoba używająca ten właśnie język.

Rozwiązanie

ComminT zaoferował przejęcie odpowiedzialności za całość infrastruktury informatycznej. W ramach zaproponowanych różnych modeli wsparcia, firma wybrała model polegający na rozliczaniu usług na podstawie godzin realnie poświęconych na świadczenie usług przez konsultanta. Firma w każdej chwili może zatelefonować do ComminT i albo przez telefon albo w czasie wizyty każdy jej problem zostaje rozwiązany.

Ze względu na trudności w zrozumieniu polskich realiów prowadzenia biznesu ComminT oferuje również pomoc w każdym innym zakresie, który dotyczy prowadzenia biznesu. ComminT kontaktuje się z firmami oferującymi dostęp do Internetu oraz oferującymi rozwiązania komplementarne rozwiązania telekomunikacyjne.

ComminT dostarczył, zainstalował oraz skonfigurował stanowiska robocze, urządzenia peryferyjne. Dostarczył i wdrożył infrastrukturę sieciową wraz z serwerem oraz sieciowymi urządzeniami peryferyjnymi. Obecnie ComminT świadczy usługi bieżącego wsparcia w zakresie całej infrastruktury informatycznej.  

Raz ustalone standardy i zasady współpracy pozwalają sprawnie i szybko rozbudowywać infrastrukturę. Szczegółowa dokumentacja konfiguracji pozwala precyzyjnie rozwiązywać każde zaistniałe zagadnienie.

Obecnie firma jest w fazie wzrostu i zakres usług wykorzystywanych przez nią a oferowanych przez ComminT rozszerza się.

Outsourcing IT Warszawa – czas podjąć decyzję

Outsourcing IT Warszawa to oferta bardzo potrzebna lub wręcz niezbędna bardzo szerokiemu spektrum przedsiębiorstw. Infrastruktura IT stanowi dziś podstawę funkcjonowania przedsiębiorstw, dlatego utrzymanie systemów informatycznych tak, by były wydajne, zawsze dostępne i bezpieczne jest gwarancją niezakłóconej realizacji firmowych celów. Outsourcing IT Warszawa rozwiązuje wszystkie najważniejsze problemy przedsiębiorstw:

  • konieczność zapewnienia wysokiej jakości obsługi IT,
  • potrzebę wdrożenia rozwiązań konkurencyjnych – nowoczesnych i efektywnych,
  • zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa danych zgromadzonych w systemie IT,
  • wysoka dostępność infrastruktury IT.

Oczywiście usługi outsourcingu IT Warszawa skierowane są nie tylko do firm ze stolicy, ale najczęściej to właśnie firmy z Mazowsza poszukują takiej oferty w Internecie. Skorzystanie z obsługi systemów informatycznych świadczonych przez zewnętrznego dostawcę mają szereg zalet, o których warto przypomnieć. Przede wszystkim outsourcing IT w Warszawie oznacza natychmiastowy dostęp do usług najwyższej jakości – bez przygotowywania i szkolenia pracowników czy też reorganizacji firmy. Po podpisaniu umowy firma IT może od razu rozpocząć pracę.

Wyszukanie specjalistów o dużej wiedzy i doświadczeniu w różnych obszarach branży IT w celu zatrudnienia ich na etat byłoby zadaniem skomplikowanym. W przypadku outsourcingu IT Warszawa przedsiębiorcy mogą korzystać ze wsparcia specjalistów z dowolnego obszaru IT - nawet bardzo wąskich, unikalnych specjalizacji. Dostawca usług informatycznych współpracuje z wieloma specjalistami, dlatego o wiele łatwiej jest mu skonsultować nawet bardzo skomplikowane projekty czy problemy. Dla firm, które korzystają z outsourcingu IT Warszawa oznacza to, że wdrażane narzędzia i metody pracy są zawsze sprawdzone, skuteczne i profesjonalne.

Outsourcing IT z Warszawy przynosi klientom jeszcze jedną kluczową korzyść. Wraz z rozwiązaniami wdrażanymi przez dostawcę, do klienta trafiają niejako „w pakiecie” od razu także dobre praktyki informatyczne. Tak naprawdę bowiem wiele firm nie miałoby możliwości, aby samodzielnie ocenić, czy system IT funkcjonuje z maksymalną efektywnością. Firma wykonująca outsourcing IT Warszawa nie tylko świadczy usługi, ale także nieustannie monitoruje stan infrastruktury IT oraz jej efektywność. Wewnętrzne procedury kontroli jakości są tu zatem poparte wieloletnimi doświadczeniami i funkcjonują na podstawie mocno wyśrubowanych norm. Innymi słowy: firma IT sama stawia sobie jeszcze wyższe wymagania, niż te, które formułowaliby wobec niej klienci.

Powiązane artykuły