Projektowanie aplikacji mobilnych, krok po kroku

Projektowanie aplikacji mobilnych, krok po kroku

Projektowanie aplikacji mobilnych

W większości branż strategia mobilna nie jest już opcją, jest wymogiem. W świecie projektowania aplikacji mobilnych bardzo ważne jest, aby odnieść sukces za pierwszym razem. Jednym z głównych powodów niepowodzenia aplikacji mobilnych na rynku w ciągu pierwszych kilku miesięcy jest złe planowanie i brak strategii.

Wszystkie raporty pokazują, że firmy reprezentujące każdą branżę planują stworzyć dedykowane aplikacje mobilne. Firmy prowadzące swoją działalność zarówno B2B jak i B2C planują rozszerzyć swoją aktywność w obszarze apliakcji mobilnych. Przez wiele lat aplikacje mobilne dominowały w obszarze B2C, teraz równie intensywnie obszar B2B inwestuje w projektowanie aplikacji mobilnych. Aby zbudować udaną aplikację mobilną, firma musi posiadać dobrze opracowaną koncepcję. Wiedza o tym, jak wstępnie zaplanować aplikację mobilną, może zwiększyć szanse na ukończenie projektu na czas i w ramach budżetu przy jednoczesnym zachowaniu specyfikacji projektowych.

Projektowanie aplikacji mobilnych, dlaczego mobilne aplikacje

Proces tworzenia aplikacji mobilnych rozpoczyna się od koncepcji. Stamtąd aplikacja mobilna może przejść przez wiele różnych etapów ewolucji. Jako takie, nawet niewielkie odwrócenie perspektywy podczas procesu projektowania aplikacji mobilnej może radykalnie zmienić rozwój i produkt końcowy. Wstępne planowanie rozwoju aplikacji mobilnej pomaga zmniejszyć to ryzyko.

Podczas projektowania aplikacji mobilnych etap planowania wstępnego można często przyspieszyć, a czasem nawet całkowicie przeoczyć. Im na więcej pytań możesz odpowiedzieć na temat aplikacji i jej funkcjonalności na początku, tym silniejszy będzie proces programowania. Poświęcenie odpowiedniego czasu i wysiłku na wstępne planowanie aplikacji mobilnej pozwala nie tylko zdefiniować podstawowe funkcje aplikacji mobilnej, ale także zaplanować nieoczekiwane punkty zwrotne w rozwoju. Pomyślne planowanie wstępne może również pomóc w określeniu celów aplikacji, wczesnych analiz i umożliwić przygotowanie skutecznej strategii marketingowej.

Korzyści z planowania wstępnego aplikacji mobilnej:
 • Wczesne rozpoznanie konkurencji, użytkowników docelowych i trendy rynkowe.
 • Wydajne usprawnienie procesów programistycznych.
 • Skuteczna komunikacja koncepcji aplikacji mobilnej.
 • Prognozowanie kosztów tworzenia aplikacji mobilnej i strategii marketingowej.

Ze względu na złożoność procesu tworzenia aplikacji mobilnych wstępne planowanie jest niezbędne do sprawnego zakończenia projektu i jego powodzenia. Brak wstępnego planowania aplikacji może skutkować nieokreśloną koncepcją i niewystarczającymi informacjami. Nie wspominając o potencjalnych opóźnieniach i dodatkowych kosztach z powodu braku planowania, organizacji i komunikacji. Mówiąc dokładniej, nieplanowane korekty, zmiany i błędy są kosztowne i mogą prowadzić do kosztownych przeróbek, opóźnień, a nawet niepowodzenia projektu.

Projektowanie aplikacji mobilnych

Etap wstępnego projektowania aplikacji mobilnej obejmuje zdefiniowanie podstawowych parametrów aplikacji. Ważne jest, aby dokładnie odpowiedzieć na pytania takie jak:

 • Co ma wykonywać aplikacja mobilna?
 • Dlaczego warto ją zbudować?
 • Jak to działa aplikacja mobilna?

Jeśli zastanawiasz się nad stworzeniem aplikacji mobilnej dla swojej firmy, weź pod uwagę następujące kroki, które pomogą Ci wstępnie zaplanować swoją podróż.

Projektowanie aplikacji mobilnych, koncepcja

Planowanie wstępne rozpoczyna się od jasnego przedstawienia koncepcji aplikacji. Ważne jest, abyś przygotował krótki opis swojej aplikacji mobilnej. Przekaż podstawową ideę w prostych słowach, abyś mógł przedyskutować swoją koncepcję z innym. Zacznij od zdefiniowania aplikacji i spróbuj odpowiedzieć na niektóre z poniższych:

 • Co ma wykonywać aplikacja mobilna?
 • Jakie są oczekiwania względem aplikacji mobilnej?
 • Jak aplikacja mobilna działa?
 • Jak aplikacja mobilna może się angażować i być użyteczna dla użytkowników końcowych?

Zdefiniuj wszystko w dokumencie. W tym przypadku mniej oznacza więcej. Spróbuj odciąć się od wszystkiego, co jest nie związane z aplikacją. Taka postawa pomoże prowadzić do lepszego, bardziej skoncentrowanego pomysłu na aplikację mobilną. Pamiętaj, aby uwzględnić podstawową ideę aplikacji, w tym kluczowe funkcje, których oczekujesz. Określ:

 • Wymagania biznesowe aplikacji mobilnej.
 • Wymagania funkcjonalne aplikacji mobilnej.
 • Wymagania niefunkcjonalne aplikacji mobilnej.
 • Przypadki użycia aplikacji mobilnej.
Projektowanie aplikacji mobilnych, użytkownicy

Jasno zdefiniowana grupa docelowa nie tylko poinformuje o decyzjach projektowych, ale pozwoli też skutecznie promować aplikację mobilną w późniejszym okresie. Jest to jeden z najbardziej krytycznych etapów, ponieważ pozwala zidentyfikować czynniki, które mogą być korzystne w tworzeniu odpowiedniej aplikacji mobilnej. Na tym etapie mogą wystąpić istotne zmiany w koncepcji aplikacji mobilnej w zależności od potrzeb klientów.

Zacznij od zidentyfikowania docelowych odbiorców i zrozumienia ich zachowań i preferencji związanych z „kupowaniem”. Pomaga to określić, czego użytkownicy oczekują od Twojej aplikacji mobilnej. Spróbuj odpowiedzieć na następujące pytania:

 • Kim są użytkownicy?
 • Czy możesz podzielić użytkowników na segmenty?
 • Czym wyróżniają się poszczególne segmenty użytkowników?
 • Z jakim problemem się borykają użytkownicy?
 • Czy jest jakaś luka lub szansa na rynku?
 • Z jakich aplikacji mobilnych użytkownicy korzystają obecnie?
 • W jaki sposób użytkownicy zaspokajają swoją potrzebę obecnie?

Ważne jest, abyś przetestował swoją koncepcję aplikacji mobilnej poprzez badania i zbieranie opinii. Pomoże to ustalić, czy koncepcja wymaga dopracowania. Możesz na przykład wykorzystać fora, ankiety i inne techniki badań rynku, aby dokładnie zdefiniować potrzeby użytkowników i zweryfikować pomysł na aplikację mobilną. Proces ten obejmuje zbadanie platform, z których najprawdopodobniej korzystają użytkownicy, a następnie uzyskanie zrozumienia każdego doświadczenia użytkownika. Dobrze wykonane ankiety i kwestionariusze mogą dać niezrównany wgląd w zachowanie klientów, co jest bardzo cenne dla planowania aplikacji przed planowaniem i jak powinien wyglądać twój minimalny opłacalny produkt. Co więcej, bogactwo informacji pomoże ci w opracowaniu osobowości użytkowników na późniejszym etapie.

Projektowanie aplikacji mobilnych, alternatywy

Jeśli Twoja koncepcja aplikacji mobilnej nie jest niszowa ani wysoce wyjątkowa, istnieje duża szansa, że znajdziesz podobne aplikacje mobilne na rynku. Ważne jest, abyś wykorzystał ten fakt na swoją korzyść. Upewnij się, że rozumiesz problem, który rozwiązują aplikacje mobilne już dostępne na rynku, ich funkcje, sposób działania i sposoby ich ulepszenia. Na tej podstawie możesz analizować wszelkie potencjalne luki i szanse na rynku.

Przeszukaj najlepszych aplikacji mobilnych w swojej kategorii, zarówno w wersji darmowej, jak i płatnej. Wypróbuj te aplikacje, aby dowiedzieć się, co robią najlepiej. Przeczytaj recenzje i zanotuj to, co użytkownicy lubili, a co ważniejsze, nie podobało im się w aplikacjach. Oceniając aplikacje mobilne konkurencji, rozważ udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

 • Dlaczego aplikacja mobilna jest udana?
 • Jakie czynniki decydują o tym, że aplikacja mobilna osiągnęła sukces?
 • Dlaczego ludzie chcą aplikację mobilną? (Spójrz na recenzje, posty na blogu itp.)
 • Czy klienci używają aplikacji mobilnej wielokrotnie?
 • W jaki sposób marketing oferuje swoim klientom? (Sprawdź zrzuty ekranu, projektowanie ikon i opisy)
 • Jaka jest przewaga konkurencyjna aplikacji mobilnej?
 • Ile kosztuje aplikacja mobilna?
 • Czy są zakupy w aplikacji mobilnej?

Ważne jest, aby upewnić się, że twoja koncepcja aplikacji mobilnej nie tylko powiela już dostępne aplikacje mobilne konkurencji. Ale wykorzystuje te spostrzeżenia, aby zaoferować na rynku aplikację, która oferuje użytkownikom większą wartość dodaną. Dzięki znajomości rynku na wczesnym etapie możesz z powodzeniem zbudować aplikację mobilną, która jest wyjątkowa i oferuje nieco inne funkcje niż inne podobne aplikacje mobilne- zyskując przewagę konkurencyjną.

Projektowanie aplikacji mobilnych, propozycje wartości

Burza mózgów to sprawdzona technika redefiniowania i ulepszania koncepcji aplikacji mobilnej dzięki innowacyjnym pomysłom i sugestiom zespołu. W procesie opracowywania idei i koncepcji aplikacji mobilnej staraj się uzyskać wkład twórczych i konstruktywnych członków zespołu z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem. Ważne jest, aby zidentyfikować i zjednoczyć tych, którzy dodadzą wartość Twojemu pomysłowi na aplikację mobilną. Zaleca się włączenie osób z różnych dziedzin, aby uzyskać cenny wgląd i silniejszy rozwój koncepcji aplikacji.

Burza mózgów z grupą ludzi pozwala budować bardziej innowacyjne i unikalne pomysły. Zespół musi zadać i odpowiedzieć na wiele pytań na podstawie wcześniej wykonanych prac przygotowawczych, rozwijając koncepcję aplikacji mobilnej. Staraj się zachęcać swój zespół do przekazywania informacji z perspektywy technicznej, marketingowej, strategicznej i klienta. W czasie burzy mózgów zadawaj pytania:

 • Jaki jest powód?
 • Jakie przesłanki stoją za taką decyzją?
 • Czy to dobry pomysł? Czy to jest odpowiednie dla firmy?
 • Czy to właściwa inwestycja? Czy możemy sobie na takie rozwiązanie pozwolić?
 • Czy masz dostęp do niezbędnych zasobów?
 • Czy plan jest wykonalny?
 • Czy aplikacja jest wyjątkowa na rynku? Czy wypełnia lukę rynkową?
 • Czy przynosi to korzyści użytkownikom? Czy to rozwiąże ich problem?
 • Czy pomoże to zapewnić lepszą obsługę, większe zaangażowanie marki i zwiększyć lojalność wobec marki?
 • Czy powinien być płatny czy bezpłatny?
 • Jak można ulepszyć koncepcję aplikacji mobilnej?
Projektowanie aplikacji mobilnych, koncepcja

Na podstawie rozmów, analiz, badań i ustaleń z powyższych kroków, koncepcja aplikacji mobilnej może różnić się od tego, co pierwotnie opracowałeś. Jest prawdopodobne, że proces wstępnego planowania zachęcił ciebie do zmiany początkowej koncepcji aplikacji. Dzięki dopracowanemu pomysłowi stwórz wyczerpującą ostateczną listę specyfikacji funkcjonalnych i technicznych swojej aplikacji. Czasami przydatne jest porównanie tych punktów z oryginalną koncepcją.

Pamiętaj, aby zaktualizować opis aplikacji mobilnej w oparciu o najnowsze zmiany. Kuszące jest, aby Twoja aplikacja mobilna była bardziej atrakcyjna dzięki dodatkowym funkcjom, które odróżniają ją od innych aplikacji na rynku. Pamiętaj jednak, aby zachować tylko odpowiednie funkcje i nie przesadzać. W świecie aplikacji mobilnych prostsze jest lepsze. Uaktualnij dokumenty, które wcześniej już opracowałeś:

 • Wymagania biznesowe aplikacji mobilnej.
 • Wymagania funkcjonalne aplikacji mobilnej.
 • Wymagania niefunkcjonalne aplikacji mobilnej.
 • Przypadki użycia aplikacji mobilnej.
Projektowanie aplikacji mobilnych, model aplikacji

W tym kroku spróbuj przełożyć swoje pomysły na prosty schemat blokowy. Jest to często najlepszy sposób na przekazanie zespołowi programistów idei aplikacji mobilnej, przepływu pracy i funkcji. Programiści aplikacji mobilnych muszą dokładnie rozumieć, czego się od nich oczekuje. Muszą znać funkcje aplikacji mobilnej i cele aplikacji. Wszystkie informacje maja na celu zbudowanie aplikacji mobilnej lepszej i szybciej, która spełni oczekiwania.

Utworzenie schematu blokowego aplikacji mobilnej pomoże zwizualizować ją. Upewnij się, że jest to proste, jasne, zwięzłe i kompleksowe, aby koncepcja aplikacji mobilnej była łatwa do zrozumienia. Schemat obejmuje następujące obszary:

Koncepcja aplikacji mobilnej.

Przepływ pracy aplikacji mobilnej.

 • Wymagania biznesowe aplikacji mobilnej.
 • Budżet aplikacji mobilnej.
 • Wymagania funkcjonalne aplikacji mobilnej.
 • Wymagania niefunkcjonalne aplikacji mobilnej.
 • Przypadki użycia aplikacji mobilnej.
 • Etapy budowania aplikacji mobilnej.
 • Proces rozwoju aplikacji mobilnej.

Tam, gdzie schemat działania służy do zdefiniowania koncepcji aplikacji mobilnej, przydatne jest również wykonanie szkiców lub projektów wyglądu ekranów. Mówiąc dokładniej, przygotowanie nawigacji po ekranie aplikacji pomaga zwiększyć przejrzystość projektu. To pozwala zmapować i zdefiniować wszystkie ścieżki w aplikacji mobilnej. Może także odkryć wiele nowych pytań dotyczących projektu aplikacji.

Projektowanie aplikacji mobilnych, rozwiązanie techniczne

Omów techniczną wykonalność koncepcji aplikacji mobilnej z wewnętrznym zespołem programistów oraz sprzedawcami. Ważne jest omówienie możliwości platformy, urządzeń, połączeń, wymagań bezpieczeństwa i wsparcia. Niektóre parametry projektu mogą wymagać udoskonalenia w zależności od wymagań technicznych.

Powiązane artykuły