Definicja BPMN, Definicja Business Process Modeling Notation

Definicja BPMN, Definicja Business Process Modeling Notation

Słownik outsourcingu

BPMN to Business Process Modeling Notation standard opisywania procesów biznesowych. Standard BPMN został opracowany przez Object Management Group (OMG). BPMN w wersji 2.0 został udostępniony w styczniu 2011 roku. Specyfikacja standardu BPMN jest bezpłatna i otwarta. Każda firma może z niego korzystać również w zastosowaniach komercyjnych. Wersja standardu 2.0 jest obecnie obowiązującą (2015 rok).

Szczególne zastosowanie BPMN ma w przypadku realizacji projektów w obszarze obiegu dokumentów, aplikacji wieloosobowych, w których następuje przepływ procesów biznesowych. Wszystkich procesów, w których istnieje przepływ pracy pomiędzy różnymi jego uczestnikami.

Wyróżnia sią trzy poziomy szczegółowości modelowania BPMN:

  • Model poglądowy – przedstawia ogólny przebieg procesu biznesowego.
  • Model analityczny – określa zakres prac, które są niezbędne, aby z sukcesem wdrożyć proces biznesowy.
  • Model wykonywalny – określa czynności, jakie należy wykonać, aby zrealizować proces.

Definicja BPMN, źródła :

Powiązane artykuły