Definicja BPO, Definicja Business Process Outsourcing

Definicja BPO, Definicja Business Process Outsourcing

Słownik outsourcingu

Definicja BPO – Business Process Outsourcing – proces outsourcingu w firmie polegający na zleceniu firmie zewnętrznej konkretnej działalności i wzięciu za tę działalność przez nią odpowiedzialności. BPO to centra usług, gdzie firma zewnętrzna na rzecz klienta realizuje w sposób efektywny i niskokosztowy niektóre z jego własnych procesów biznesowych. Najczęściej są to procesy związane z finansami i księgowością, payroll - wynagrodzenia dla pracowników, administracja kadrowa, procurement - elementy procesu zakupowego. Efektywność BPO oparta jest na dwóch elementach: skali procesów oraz  ich powtarzalności. Jednakowy standard oferowanych usług jest dużą korzyścią dla klientów, którzy wszędzie na świecie maja zapewniony jeden, zaakceptowany w umowie w obszarze SLA standard.

Definicja BPO rozwinięcie

BPO jest używane, jako określenie sektora biznesu, który polega na świadczeniu wyspecjalizowanych usług innym firmom. Firmy BPO przejmują od klientów realizację i zarzadzanie procesami niezwiązanymi z głównymi obszarami ich działań. Są to najczęściej procesy back-office’owe, które w każdej dużej firmie występują i których realizacja wymaga niekiedy bardzo szczegółowej i specjalistycznej wiedzy.

Branża BPO rozwinęła się w USA. Pierwszymi procesami, które zostały przekazane do realizacji na zewnątrz firmy były procesy związane z obsługą pracowników. Jedną z pierwszych firm, które wyspecjalizowały się w realizacji usług BPO w obszarze HR była firma ADP. Obsługa wynagrodzeń i zarządzanie zasobami ludzkimi, to dwa, główne obszary usług, w obsłudze, których firma się wyspecjalizowała.

Z pojęciem BPO łączony jest skrót SSC, chociaż dotyczy wykonywania przez pracowników podobnych działań, ale w innej formule organizacyjnej.

 • BPO - Business Process Outsourcing, jest firmą trzecią. Usługi są zawsze wykonywane przez firmę zewnętrzną. Nie związaną w jakikolwiek sposób organizacyjny z klientem, na rzecz którego usługi są świadczone.
 • SSC - Shared Services Centers, jest wydzieloną zorganizowaną częścią większej organizacji, holdingu, grupy firm. Polega na przeniesieniu wszystkich, ściśle określonych działań, do wydzielonej oddzielnej organizacyjnie firmy lub działu. Która świadczy usługi tylko i wyłącznie na rzecz firm będących w holdingu lub grupie. Firma oferująca usługi SSC nie oferuje ich na rynku komercyjnie.

ABSL – Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych - Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL) - to nazwa związku zrzeszającego firmy świadczące usługi BPO / SSC / IT outsourcing. Dane podane poniżej dotyczące rynku BPO w Polsce pochodzą z raportu przygotowanego przez ABSL.

Główne ośrodki miejskie, w których jest największa liczb firm oferujących usługi BPO.

 • Kraków.
 • Wrocław.
 • Trójmiasto.
 • Aglomeracja Katowicka.

W 2018 roku, ponad 280 tys. osób pracowało w sektorze BPO / SSC / IT outsourcing. Prognozy dotyczące rozwoju rynku

Główne obszary BPO:

 • Rozliczanie HR.
 • Księgowość.
 • Logistyka
 • Obsługa klientów.

WAŻNE: Definicja BPO, Definicja Business Process Outsourcing została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

 • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
 • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
 • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
 • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
 • http://en.wikipedia.org/wiki/

Powiązane artykuły