Definicja CRM, Definicja Customer Relationship Management

Definicja CRM, Definicja Customer Relationship Management

Definicja CRM – Customer Relationship Management – zarządzanie relacjami z klientami. Sposób działania firmy mający na celu monitorowanie i zaspakajanie potrzeb klientów poprzez działania różnych osób i służb w celu generowania jak największego zysku dla firmy w długim okresie czasu.

WAŻNE: Definicja CRM, Definicja Customer Relationship Management została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/