Definicja CSF, Definicja Critical Success Factor

Definicja CSF, Definicja Critical Success Factor

Słownik outsourcingu

Definicja CSF – Critical Success Factor - kluczowy czynnik sukcesu. Czynniki mające najistotniejszy wpływ na podjęcie decyzji. W ramach wdrożenia procesu podejmowania decyzji opartych na CSF, każdej działalności przypisuje się wagi (istotności) oraz sumuje ich łączną wartość.

WAŻNE: Definicja CSF, Definicja Critical Success Factor, Definicja kluczowy czynnik sukcesu została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/

Powiązane artykuły