Definicja ODC, Definicja Offshore Dedicated Centre, Definicja centrum ds. outsourcingu realizowanego zagranicą

Definicja ODC, Definicja Offshore Dedicated Centre, Definicja centrum ds. outsourcingu realizowanego zagranicą

Definicja ODC - Offshore Dedicated Centre – centrum ds. outsourcingu realizowanego zagranicą. Dedykowane centrum usług outsourcingowych zlokalizowane poza granicami kraju, w którym zlokalizowany jest zleceniodawca. Firma outsourcingowa nie jest również zlokalizowana w kraju sąsiednim lub zlokalizowanym w Tm samym rejonie świata.

WAŻNE: Definicja ODC, Definicja Offshore Dedicated Centre, Definicja centrum ds. outsourcingu realizowanego zagranicą została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/