Definicja SSC, Definicja Shared Services Centre

Definicja SSC, Definicja Shared Services Centre

Definicja SSC – Shared Services Centre – centrum usług wspólnych - wydzielona w ramach firmy – najczęściej w postaci stworzenia oddzielnego podmiotu należącego do firmy, dla której oferowane są usługi – jednostka organizacyjna świadcząca ujednolicone usługi. Najczęściej są to usługi księgowe, finansowe, administracyjne, w zakresie naliczania płac oraz informatyczne. SSC tworzone są przez koncerny zatrudniające tysiące pracowników często w wielu lokalizacjach.
Shared Serices to strategiczne narzędzie wykorzystywane w celu uzyskania korzyści związanych z outsourcingiem poprzez transfer operacji wykonywanych wewnątrz firmy oraz zasobów – ludzi – je wykonujących do wydzielonego organizacyjnie obszaru lub firmy córki, często z uwzględnieniem rachunku ekonomicznego, zysków i strat, z prowadzonej i wykonywanej działalność na rzecz firmy.

WAŻNE: Definicja SSC, Definicja Shared Services Centre została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/