Definicja Subcontracting, Definicja Subletting, Definicja contacting out

Definicja Subcontracting, Definicja Subletting, Definicja contacting out

Definicja Subcontracting, subletting lub contacting out - Przeniesienie części realizacji kontraktu na inny, trzeci podmiot, który nie posiada kontraktu z zleceniodawca usług outsourcingowych. Zlecenie firmie trzeciej realizacji części kontraktu outsourcingowego dokonuje firma outsourcingowa posiadająca umowę outsourcingową z firmą zlecającą realizację usług outsourcingowych.

WAŻNE: Definicja Subcontracting, Definicja Subletting, Definicja contacting out została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/