Słownik outsourcingu

Słownik outsourcingu

Definicja SSO, Definicja Simple Services Outsourcing

Definicja SSO, Definicja Simple Services Outsourcing

Definicja – Simple Services Outsourcing - outsourcing usług prostych - outsourcingu usługi wspomagających funkcjonowanie firmy. Do tej grupy usług zalicza się usługi sprzątania, usługi ochrony mienia, usługi dostawy materiałów biurowych. Usługi realizowane w ramach outsourcingu usług prostych mają drugorzędny wpływ na realizację celów biznesowych firmy. WAŻNE: Definicja SSO, Definicja Simple...
Definicja SFA, Definicja Scan, Focus, Act

Definicja SFA, Definicja Scan, Focus, Act

Definicja SFA – Scan, Focus, Act – skanuj, skoncentruj się, działaj - model działania firmy polegający na procesie w wyniku którego firma dokonuje analizy – skanowania – przeglądu obszarów, których rozwój powinna pozostawić w ramach własnej działalności. Wyboru – koncentracji – kompetencji, poprzez realizację których firma tworzy największa wartość dla swoich klientów - najlepsze własne...
Definicja ROO, Definicja Return on Outsourcing

Definicja ROO, Definicja Return on Outsourcing

Definicja ROO - Return on Outsourcing – zwrot z outsourcingu - opis całej koncepcji ROO znajduje się w podstronie serwisu w zakładce Baza wiedzy. WAŻNE: Definicja ROO, Definicja Return on Outsourcing została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes Outsourcing,...
Definicja ROI, Definicja Return on Investment

Definicja ROI, Definicja Return on Investment

Definicja ROI - Return on Investment – zwrot z inwestycji - zysk operacyjny EBIDA firmy podzielony przez zaangażowany kapitał; wynik jest wyrażony jako procent albo stosunek. Wskaźnik wykorzystany do ocenienia efektywności inwestycji w celu porównania różnych inwestycji. WAŻNE: Definicja ROI, Definicja Return on Investment została opracowana na podstawie nastepujących źródeł,...
Definicja RFP, Definicja Request for Proposal

Definicja RFP, Definicja Request for Proposal

Definicja RFP - Request for Proposal – prośba o złożenie oferty -dokument przygotowany i przesyłany przez klienta usług outsourcingowy do firm świadczących tego typu usługi. Zaproszenie do złożenia oferty – RFP – powinno być jak najbardziej jednoznaczne oraz jasne. RFP może zawierać prośbę o:Opis oczekiwań odnośnie wzajemnych relacji – jak dostawca zamierza spełnić oczekiwania klienta. Opis...
Definicja RFI, Definicja Request for Information

Definicja RFI, Definicja Request for Information

Definicja RFI - Request for Information - prośba o informację - oficjalne zapytanie ze strony firmy, która zamierza korzystać z usług outsourcingowych. Prośba wysłana do firm oferujących usługi outsourcingowe. Celem RFI jest zakomunikowanie firmom outsourcingowym potrzeb w zakresie usług outsourcingowych. Na podstawie RFI, firmy outsourcingowe przygotowują oferty. Firma przygotowująca RFI nie...
Definicja RFA, Definicja Request for Application

Definicja RFA, Definicja Request for Application

Definicja RFA - Request for Application  – prośba o aplikację. Typ ogłoszenia, w którym organizacja informuje, że jest zainteresowana zakupem określnych towarów i usług przedstawionych w dokumencie. Na podstawie tego ogłoszenia, organizacja umożliwia składanie ofert w zakresie w nim określonym innym podmiotom, które to ogłoszenie otrzymały. Zwykle RFA zawiera opis przedmiotu zamówienia,...
Definicja RCM, Definicja Rvenue Chain Management

Definicja RCM, Definicja Rvenue Chain Management

Definicja RCM – Rvenue Chain Management – integracja łańcucha popytu. Rozwiązanie informatyczne w postaci aplikacji w modelu extranetu. W aplikacji, firma świadcząca usługi z dużą wartością dodaną informuje ograniczoną liczbę swoich obecnych i potencjalnych klientów o zdobyciu kompetencji w danym obszarze. Informacja zawiera skrót opisu przypadku, w którym dostawca wartości dodanej przedstawia...