Wdrożenie SharePoint, by realnie wspierał firmę

Wdrożenie SharePoint, by realnie wspierał firmę

Wdrożenie SharePoint

Jeśli pracowałeś już w dobrze skonfigurowanym środowisku SharePoint, z pewnością nie trzeba Cię do niego przekonywać. Środowisko dostarczone przez Microsoft stwarza niemal nieograniczone możliwości związane z budową i administracją serwisów internetowych, budową wewnętrznych systemów komunikacji dla firmy oraz tworzeniem platform dla rozwoju oprogramowania.

Jednak to właśnie mnogość funkcji i łatwość elastycznego przystosowywania SharePoint do wymagań firmy sprawiają, że pomyślne wdrożenie tego środowiska wymaga zarówno doświadczenia, wiedzy, jak i konkretnych narzędzi.

W ComminT podczas prac nad projektowaniem środowiska SharePoint kierujemy się wytycznymi UI oraz UX. Odwołujemy się także do metod projektowania zorientowanego na użytkownika. Pamiętamy przy tym o wszystkich osobach zaangażowanych w procesy realizowane przy pomocy SharePoint.

Zapewniamy Twojej firmie zaprojektowanie i wdrożenie systemu tak, by wyraźnie zwiększał on efektywność całej firmy i poszczególnych użytkowników SharePoint. Dbamy o to, by obsługa systemu była intuicyjna i odzwierciedlała faktyczne potrzeby użytkowników, wspierała ich nawyki i dostarczała lepszych narzędzi realizacji prac.

W ramach przystosowywania środowiska SharePoint do wymagań i warunków klienta bierzemy pod uwagę zarówno interfejs użytkownika czy dostępne funkcje, jak i całą architekturę informacji. Dbamy o maksymalną czytelność i uporządkowanie systemu, co widać na schematach graficznych, stanowiących podstawę projektu. Architekturę informacji wspiera także czytelny, szybki i przejrzysty system wyszukiwania (w tym wyszukiwanie zaawansowane oraz wiele możliwości porządkowania/prezentacji wyników) oraz przyjazny dla użytkownika interfejs graficzny (dzięki indywidualnej grafice użytkownicy mogą poruszać się w środowisku spójnym z innymi serwisami lub systemami, należącymi do Państwa firmy).

Z jakich etapów składa się projektowanie i wdrożenie SharePoint w firmie klienta?

Podstawą do pomyślnego wdrożenia w firmie środowiska SharePoint jest dobre rozpoznanie celów i potrzeb, zarówno całego przedsiębiorstwa, jak i poszczególnych użytkowników systemu. Każdy etap projektowania i wdrożenia ukierunkowany jest właśnie na te dwie wartości: firmę (jako całość organizacji) oraz użytkowników.

W ramach współpracy z Twoją firmą:

  • ustalamy cele wdrożenia,
  • określamy oczekiwania i wymagania, jakie musi spełnić system,
  • przeprowadzamy audyt funkcjonalny i techniczny (może on dotyczyć zarówno już wdrożonego środowiska SharePoint, jak i dopiero wdrażanych rozwiązań),
  • projektujemy środowisko i przeprowadzamy jego testy,
  • szkolimy przyszłych użytkowników, a także administratorów systemu,
  • dokonujemy migracji danych do środowiska SharePoint lub istniejącego środowiska SharePoint.

Powiązane artykuły