Aplikacja B2B
Aplikacja B2B obecnie to narzędzie, z obszaru have to have it. Każda firma sprzedająca produkty poprzez sieć partnerów biznesowych zmuszona jest...
Proces wdrożenia aplikacji B2B
Projektujemy aplikacje B2B. Aplikacje, które zwiększają rentowność biznesów nastawionych na współpracę z siecią partnerów biznesowych. W których,...
Korzyści z wdrożenia aplikacji B2B
Ecommerce każdego dnia zdobywa kolejne procenty w udziale w rynku detalicznym. Dużo wolniej, z dużo większym wysiłkiem udaje się również firmom...
Systemy B2B
Systemy B2B (ang. business to business) to systemy gdzie po jednej stronie transakcji oraz po drugiej stronie transakcji stoją firmy, a dokładnie...
Sprzedaż B2B online
e‑commerce w B2C rządzi. Co i jak zrobić, aby sprzedaż B2B online była równie prosta, powszechna i łatwa? Sprzedaż B2B online nie polega na...