Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Usługi outsourcingu IT są skierowane do firm, które nie posiadają wśród swoich wewnętrznych zasobów informatyków. ComminT pomaga firmom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług outsourcingu IT dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand.

Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlową lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czyli wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne.

Outsourcing informatyczny

 • Bezpieczeństwo - ComminT Sp. z o.o. i jej konsultanci nie są zainteresowani danymi, którymi zarządzają lecz skupiają się  na jak najlepszym realizacji usług
 • Dostęp do wiedzy – poprzez realizację usług dla wielu, różnych Klientów, konsultanci ComminT Sp. z o.o. mają wiedzę i doświadczenie  aby wykorzystać rozwiązania z jednej branży i wdrożyć w innej
 • Benchmarking – świadcząc usługi dla wielu, różnych Klientów, mają oni możliwość zapoznać się z wiedzą i porównać rozwiązania  wykorzystywane u nich z wykorzystywanymi w innych organizacjach
 • Elastyczność – Klienci korzystają z takiego zakresu usług, jaki  potrzebują, nie potrzebują budować kompetencji na zapas, tylko nabywają je zgodnie ze swoimi rosnącymi potrzebami
 • Brak ograniczeń – wykorzystując ComminT Sp. z o.o. jako  organizację zarządzającą rozwiązaniami teleinformatycznymi, Klienci mogą korzystać z wielu, różnych technologii, których znajomość wymagałaby posiadania niekiedy wieloosobowego zespołu w ramach struktur wewnętrznych
 • Oszczędności – korzystając z usług ComminT Sp. z o.o. Klienci, dokonują bardziej racjonalnych wyborów w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, nie potrzebują wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej dla pracowników działu IT, nie muszą się martwić o zwolnienia lub urlopy pracowników, których kompetencje są potrzebne na co dzień.
 • Lepsza kontrola kosztów kapitału - obniżanie kosztów nie może być jedynym powodem korzyści wynikających z zastosowania usług outsourcingu IT. Jest to na pewno ważny, ale nie najistotniejszy czynnik. Outsourcing IT Warszawa zamienia koszty stałe na koszty zmienne, umożliwia wykorzystanie kapitału w celu realizacji  inwestycji w innym obszarze firmy i pozwala uniknąć dużych, istotnych wydatków we wczesnym etapie prowadzenia biznesu. Outsourcing IT Warszawa również poprawia wskaźniki finansowe firmy, poprzez zmianę w parametrach dotyczących kapitału pracującego firmy.

  Wzrost wydajności pracowników
  - firmy które robią wszystko same mają wyższe koszty. Nie wykorzystują ekonomii skali. Struktura kosztów firmy oferującej usługi w zakresie Outsourcing IT Warszawa pozwala korzystać z nich za rozsądne pieniądze. Firmy korzystające z własnych zasobów kadrowych najczęściej łączą funkcje informatyka / administratora IT z Office managerem. Takie łączenie funkcji podyktowane jest faktem, ze właściwie zaprojektowane i utrzymywane środowisko informatyczne nie generuje dużo pracy.

  Redukcja kosztów pracy
  – korzystając z usług firmy świadczącej usługi outsourcingu IT firma nie musi szkolić i zatrudniać specjalistów w tym obszarze. Nie musi generować nowych wyzwań dla tych pracowników, wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej oraz martwić się w czasie ich nieobecności. Korzystanie z firmy świadczącej usługi Outsourcing IT Warszawa wszystkie te zagadnienia pozostają poza horyzontem firmy – po  prostu nie istnieją.

  Szybka realizacja nowych projektów
  – dobra firma świadcząca usługi w zakresie outsourcingu IT może rozpocząć nowy projekt właściwie z dnia na dzień. Nie potrzebuje oddelegowywać do niego nowych pracowników, szkolić ich. Takie osoby zawsze są dostępne. Dobra firma świadcząca usługi outsourcingu IT ma zasoby zapoczątkować projekt natychmiast. Realizując ten sam projekt poprzez wykorzystanie własnych zasobów zajmuje czasami tygodnia lub nawet miesiące.

  Skup się na tym co robisz najlepiej –
  każda firma ma swoje unikalne pole ekspertyzy. Obszar ten to jej specjalizacje, na której się zna najlepiej, gdzie tworzy największą wartość dla swoich klientów. Po co więc firma ma się skupiać na tworzeniu kompetencji w innym obszarze, który jest tylko funkcją pomocniczą dla niej samej. Korzystanie z usług firmy świadczącej usługi informatyczne pozwala skupić całą jej uwagę i energię na tworzeniu i rozwijaniu własnych kompetencji.

  Poznaj swój potencjał
  – wiele, jeżeli nie większość małych i średnich firm (nie mówiąc o firmach mikro) nie może sobie pozwolić aby zatrudnić na etat pracownika odpowiedzialnego za informatykę. To właśnie dla nich usługi w zakresie outsourcingu IT są przeznaczone i do nich skierowane.

  Zmniejsz ryzyko prowadzenia biznesu
  - każde inwestycje biznesowe  związane są z ponoszeniem ryzyka. Firmy świadczące usługi outsourcingu IT podejmują ryzyko w imieniu klientów. W większości wypadków zajmują się tym zdecydowanie lepiej niż ich klienci.  

W ramach umów o świadczenie usług outsourcingowych Klienci posiadają:

 • Określoną, pakietową liczbę godzin usług informatycznych w blokach – 25, 50 lub 100 godzin na miesiąc.
 • Dostęp do dedykowanych, wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów.
 • Pewność, że ich środowisko informatyczne jest właściwie chronione.
 • Dostęp do rozwiązań w zakresie technologii Linux i Open Source, Microsoft, IBM Connections, Lotus Domino, Lotus Notes.
 • Elastyczną, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości umowę outsourcingową.
 Outsourcing informatyczny - podsumowanie

Jeśli firma chce się rozwijać, ale nie dysponuje własnym, dużym, osobnym działem IT, wówczas wejście w outsourcing informatyczny jest dla niej tylko kwestią czasu. Budowa w ramach struktury firmy własnej jednostki odpowiedzialnej za sektor IT byłaby długa i czasochłonna. Dodatkowo wielu małych, rozwijających się dopiero przedsiębiorstw nie stać na koszty zatrudniania informatyków na etat. Tym bardziej, że nie zawsze potrzebują one takiej obsługi non stop – czasem bardziej opłacalne jest dla nich podpisanie umowy na obsługę IT tylko w pewnym zakresie czasowym. Outsourcing informatyczny sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje dostęp do wysokiej jakości usług IT bez żadnych przygotowań – natychmiast po podpisaniu umowy.

Osobną kwestią jest trudność w weryfikacji jakości obsługi IT. Outsourcing informatyczny sprawia, że utrzymaniem oczekiwanej jakości usług zajmuje się sam zleceniobiorca. Przedsiębiorstwo które nie dysponuje własną, wyspecjalizowaną komórką ds. infrastruktury informatycznej tak naprawdę nie miałoby możliwości sprawdzenia, czy zatrudnieni informatycy wykonują powierzone obowiązki w sposób najlepszy. Outsourcing informatyczny wraz ze świadczeniem samych usług wnosi jednocześnie do przedsiębiorstwa dobre praktyki IT. 

Klienci wiedzą, że rozwiązania, które zaproponuje im firma konsultingowa zapewniająca obsługę IT, będą nowoczesne, efektywne i zgodne ze standardami. Szkolenie własnych pracowników lub znalezienie specjalistów o tak rozległej i aktualnej wiedzy oraz dużym doświadczeniu, aby zatrudnić ich na etat, byłoby znacznie trudniejsze i znacznie kosztowniejsze. Outsourcing informatyczny rozwiązuje zatem wszystkie problemy przedsiębiorstw, jeśli chodzi o dostęp do wysokiej klasy usług i rozwiązań IT, włącznie z wdrożeniem odpowiednich narzędzi czy też stałej, całodobowej opieki nad infrastrukturą informatyczną.