Obieg faktur

Korzyści z wdrożenia aplikacji Obieg Faktur

Aplikacja Obieg fakturAplikacja usprawnia obieg faktur kosztowych. W miejsce tradycyjnego, fizycznego przekazywania dokumentu z działu do działu faktura cały czas znajduje się w dziale księgowości. Taki sposób przechowywania faktury ułatwia zlokalizowanie jej oraz zmniejsza prawdopodobieństwo zagubienia. Automatyczne przypominanie o konieczności zaakceptowania faktury usprawnia szybkość obiegu dokumentu.

Cechy aplikacji Obieg Faktur:

 • Rejestracja faktur przychodzących
 • Pełna kontrola miejsca przechowywania faktur
 • Pełna kontrola nad procesem akceptacji faktur
 • Łączenie faktur z osobami zamawiającymi produkty lub numerem zamówienia, w oparciu o który faktura została wystawiona
 • Zarządzanie czasem przeznaczonym na akceptowanie faktur
 • Zestawienia faktur według: daty, etapu w procesie akceptacji, rodzajów kosztów, poszczególnych projektów
 • Poufność faktur

Opis aplikacji Obieg Faktur

Aplikacja Obieg Faktur upraszcza proces obiegu faktur przychodzących do organizacji. Po otrzymaniu faktury przez dział księgowości ręcznie nadawany jest jej numer. Następnie faktura jest skanowana i dołączana do odpowiedniej formatki opisującej ją. W ten sposób tworzy się dokument elektroniczny, który w swojej nazwie posiada numer faktury.

W oparciu o wiedzę osób w dziale księgowości lub danych zawartych na fakturze takich jak numer zamówienia, osoba zamawiająca, nazwa projektu, którego faktura dotyczy jest ona przesyłana do odpowiedniej osoby do akceptacji. W oparciu o bazę delegacji finansowej, która obowiązuje w firmie osoba akceptująca fakturę ma możliwość ostatecznej jej akceptacji (jeżeli posiada odpowiednią delegację finansową) lub przysyła ją do przełożonego lub osoby posiadającej wyższą delegację finansową. Po zaakceptowaniu przez osobę posiadającą uprawnienia do ostatecznej akceptacji faktury zmienia się jej status w bazie. Użytkownik, który rozpoczął proces akceptacji otrzymuje powiadomienie o ostatecznym zaakceptowaniu faktury do swojej skrzynki pocztowej. Dział księgowości drukuje dokument wyrażający zgodę na akceptację faktury i w oparciu o ten dokument faktura jest fizycznie opisywana co wymagane jest przez prawo.

W trakcie całego procesu zbierania akceptacji, faktura znajduje się w jednym miejscu w dziale księgowości. Osoby chcące zobaczyć fakturę widzą jej formę zeskanowaną poprzez naciśnięcie przycisku „widok” na formatce dokumentu. Jeżeli którakolwiek z osób biorących udział w procesie akceptacji faktury przekroczy czas jaki został jej przydzielony na wykonanie odpowiedniej czynności, otrzymuje automatycznie przypomnienie ponaglające do zaakceptowania faktury.

Poprzez system praw dostępu do dokumentów tylko osoby biorące udział w procesie akceptacji konkretnej faktury mają dostęp do jej widoku. Nie ma możliwości aby osoby niepowołane mogły zobaczyć faktury, które ich nie dotyczą. Istnieje możliwość aby osoby spoza działu księgowości miały wgląd do wszystkich informacji dotyczący obiegu faktur.

 

Obieg faktur kosztowych pytaniaAby przygotować się do wdrożenia aplikacji obieg faktur kosztowych, proszę zastanów się nad odpowiedziami na zagadnienia: Gdzie prowadzona jest księgowość (w centrali, w oddziałach, w zewnętrznej firmie, zagranicą)? Czy masz w firmie wdrożoną i przestrzeganą instrukcję obiegu dokumentów księgowych? Jak oceniasz zaangażowanie pracowników w zakresie opisywania i akceptowania faktur kosztowych…

Więcej o: Obieg faktur kosztowych pytania

Schemat obiegu faktur kosztowychPoniżej zamieszczamy schemat obiegu faktur kosztowych.…

Więcej o: Schemat obiegu faktur kosztowych

Opis aplikacji obiegu faktur kosztowych POZIOM ADMINISTRACJA: uprawnienia możliwość wprowadzania faktur możliwość przeglądania faktur (niektóre kolumny) zadania wprowadzenie dokumentu do programu przekazanie do osoby odpowiedzialnej za zamówienie  (przekazanie do osoby odpowiedzialnej jest równoznaczne z potwierdzeniem odbioru faktury przez tą osobę) POZIOM ZAMÓWIENIE: uprawnienia możliwość przeglądania faktur możliwość edycji faktur już wprowadzonych możliwość zwrotu faktury do administracji zadania dodanie opisu…

Więcej o: Opis aplikacji obiegu faktur kosztowych

Proces obiegu faktur kosztowych  Etap 1 – Rejestracja faktury Osoby w dziale księgowości drukują na drukarce kody kreskowe. Do tego celu wykorzystują dedykowaną aplikację. Wraz z drukiem nalepki aplikacja generuje unikatowy numer, który przechowywany jest w aplikacji. Każdy numer jest inny, co pozwala zachować ciągłość rejestracji dokumentów. Kody kreskowe drukowane są bądź na papierze,…

Więcej o: Proces obiegu faktur kosztowych

Obieg faktur kosztowych Korzyści z wdrożenia aplikacji Obieg Faktur Aplikacja usprawnia obieg faktur kosztowych. W miejsce tradycyjnego, fizycznego przekazywania dokumentu z działu do działu faktura cały czas znajduje się w dziale księgowości. Taki sposób przechowywania faktury ułatwia zlokalizowanie jej oraz zmniejsza prawdopodobieństwo zagubienia. Automatyczne przypominanie o konieczności zaakceptowania faktury usprawnia szybkość obiegu dokumentu.…

Więcej o: Obieg faktur kosztowych

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt