Kompetencje firmy w zakresie IT

Kompetencje firmy w zakresie IT

Zespół technologiczny składa się z kilku osób zajmujących się rozwiązaniami opartymi na Lotus Software od wielu lat. Konsultanci oraz programiści pracujący dla ComminT Sp. z o.o. w ostatnim okresie byli zaangażowani w następujące projekty.

Sektor teleinformatyczny

 • Przegląd infrastruktury systemu informatycznego opartego na rozwiązaniach IBM i Microsoft. Zadanie to wykonaliśmy jako podwykonawcy dla jednej z największych firm IT w Polsce.
 • Integracja systemu MS Exchange z systemem pocztowym Lotus Notes poprzez MS Conector oraz współpraca.
 • Projekt systemu współpracy systemów poczty elektronicznej z rozwiązaniami inertnetowymi, extranetowymi oraz intranetowymi.
 • Opracowanie technologii integrującej skanowanie dokumentów z bazami MS SQL, i Lotus Notes

 Sektor mediów

 • Grupowa realizacja zadań oraz podejmowanie decyzji w interdyscyplinarnych grupach roboczych
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 • Centrum informacji
 • Zarządzanie projektami i zasobami
 • Zarządzanie cyklem obiegu dokumentów (workflow)

Sektor przemysłowy

 • Przegląd infrastruktury systemu informatycznego opartego na rozwiązaniach Microsoft .
 • Zaproponowanie rozwiązania typu SFA dla handlowców oraz kanału dystrybucyjnego producenta z sektora B2B
 • Administracja serwerami Microsoft, Linux
 • Zarządzanie projektami i zasobami

Sektor usług bankowych

 • Uaktualnienia serwerów Microsoft, Linux  do nowszych wersji
 • Administracja serwerami Microsoft, Linux
 • Konfiguracja klastrów serwerów Microsoft, Linux

Sektor usług ubezpieczeniowych

 • Zarządzanie procesem współpracy z agentami ubezpieczeniowymi
 • Rozlicznie agentów ubezpieczeniowych

Sektor usług B2B

 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Obsługa HR

Konsultanci ComminT posiadają umiejętności programowania na poziomie:

 • .NET
 • Języka C i jego odmian,
 • Java, HTML, Visual Basic itp.
 • Projektowanie mySQL, z wykorzystaniem jQuery, JavaScript, .Net, .nsf

Styl pracy ComminT

Stosujemy pragmatyczne podejście do realizacji projektów informatycznych bazując na uznanych standardach metodycznych. Twórcy tych standardów, światowe autorytety, eksperci w dziedzinie biznesowych zastosowań informatyki są naszymi stałymi partnerami, a za naszym pośrednictwem są też dostępni dla naszych klientów.

Aby dobrze pełnić wobec naszych klientów rolę architekta strategii informacyjnych, rozwijamy przede wszystkim te aspekty naszej organizacji, które sprzyjają kreatywności, poczuciu odpowiedzialności za skutki naszej pracy dla klientów i sięganiu po rozwiązania stanowiące czołowe zdobycze technologii informatycznej. Poza ciągłym rozwojem kompetencyjnym naszej kadry i sprawną strukturą zarządzania fundamentem naszej firmy jest kultura organizacyjna oparta na kilku podstawowych wartościach:

 • Użyteczność
 • Efektywność
 • Jakość
 • Samodoskonalenie
 • Rzetelna konkurencja.