Odpowiedzialność firmyComminT Sp. z o.o. pracuje zgodnie z założeniami, aby osiągać zrównoważony rozwój z finansowej, społecznej i środowiskowej perspektywy. Aby osiągnąć te założenia, firma posiada polityki i dyrektywy, które regulują naszą codzienną pracę. W naszym modelu biznesowym, opisujemy to, czego nasi klienci mogą od nas oczekiwać. Nasze wartości przedstawiają zasady, którym jesteśmy wierni oraz nasz sposób prowadzenia biznesu. Filozofia biznesowa opisuje, co oczekujemy od swoich managerów.

Razem, kształtujemy podstawę firmy i kulturę organizacyjną.

Społeczna odpowiedzialność firmy

Społeczna odpowiedzialność firmy ComminT Sp. z o.o. obejmuje środowisko pracy, społeczeństwo i prawa człowieka, uczciwość biznesową, konkurencję i stosowanie się do obowiązujących praw i przepisów.

Firma ComminT Sp. z o.o. jest polską firmą, przedsiębiorstwem, w którym widoczny jest duch przedsiębiorczości i innowacyjności. Cały zespół w Polsce, czuje odpowiedzialność za efekty naszych działań w zakresie zdrowia. Widzimy główną odpowiedzialność za nasze działania, które mają wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój socjalny naszych pracowników.

ComminT Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za swoich pracowników. Odpowiedzialność ta bazuje na czterech zasadach:

 • zaangażowanie,
 • inwencja twórcza,
 • kompetencje i
 • pogoda ducha.

ComminT Sp. z o.o. pracuje zgodnie z zasadami, według których każdy pracownik czuje się indywidualnie traktowany i odgrywa istotną rolę w procesie dostarczania korzyści dla klientów firmy. Firma ComminT jest firmą polską i wielu pracowników docenia fakt, że jest to małe przedsiębiorstwo ze swoją specyficzną kulturą.

Finansowa odpowiedzialność

ComminT Sp. z o.o. rozumie swoją finansową odpowiedzialność za tworzenie wzrostu i dochodowości dla wszystkich jej udziałowców. Celem firmy jest zwiększenie wartości firmy w procesie jej istnienia oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego zwrotu z inwestycji dla naszych udziałowców.

Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego w społeczeństwie przez wykorzystanie naszych usług i przez tworzenie miejsc pracy.

Różnorodność

ComminT Sp. z o.o. zachęca wszystkich do rozwoju w kierunku zwiększenia różnorodności. Zgodnie z firmową polityką, ComminT stosuje zasadę równouprawnienia. Wszyscy pracownicy są równo traktowani bez względu na ich wkład w pracę. Każdy pracownik bez względu na płeć, przekonania religijne, wiek, upośledzenie, orientację seksualną, narodowość, polityczne albo społeczne przekonania, etniczne pochodzenie nie może być inaczej traktowany jak pozostali pracownicy firmy.

Odpowiedzialność za środowisko firmy

Sposób prowadzenia biznesu przez ComminT Sp. z o.o. realizuje w praktyce tworzenie firmy bez papieru. Takie podejście przyczynia się do redukcji ręcznego przetwarzanie papieru i może w ten sposób redukować papierowe odpady. Realizacja tego zamierzenie redukuje również monotonnie pracy papierowej na rzecz pracy koncepcyjnej, polegającej na rozwiązywaniu problemów a nie wykonywaniu tej samej czynności w sposób automatyczny.

ComminT Sp. z o.o. tym samym przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej społeczeństw w firmach, w których nasze rozwiązania są dostępne.

Prawie wszystkie rozwiązania ComminT Sp. z o.o. przyczyniają się do redukcji wykorzystania papieru. Dzięki rozwiązaniom firmy nasi klienci redukują zużycie papieru oraz prądu. Aby maksymalnie optymalizować dostarczanie naszych rozwiązań i usług, oczywiście mając na uwadze dostarczanie usług wysokiej jakości wiele z nich realizowanych jest zdalnie.

Wiele usług w zakresie rozwoju oprogramowania, tworzenia rozwiązań informatycznych realizowanych jest zdalnie. Ogranicza to czas niezbędny na dostarczenie usług do klientów. Ogranicza to zanieczyszczenie środowiska wynikające z wykorzystania transportu do przemieszczania się. Nasze rozwiązania dostarczane są poprzez Internet.
Również usługi w zakresie help desk pierwszej linii wsparcia są w wielu wypadkach realizowane zdalnie. ComminT posiada komercyjną licencje na oprogramowanie teamviewer.

W zakresie drugiej linii wsparcia – zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną usługi też są realizowana zdalnie.

Pomimo faktu, że ComminT Sp. z o.o. nie prowadzi działań wymagających rejestracji albo pozwoleń wynikających z ochrony środowiska naturalnego, codzienna praca jest zorientowana na dbanie o nasze wspólne dobro.
Cele firmy w zakresie ochrony środowiska:
Pracować zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
Dbać o wykorzystywane materiały i komponenty i starać się aby w miarę możliwości były wielokrotnie wykorzystywane.
Być pewnym, że wszystkie działania firmy są nakierowane na dbanie o środowisko naturalne.
Brać pod uwagę czynniki związane z ochroną środowiska w procesie wyboru lokalizacji biur.

Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

W firmie ComminT Sp. z o.o., relacje pomiędzy pracodawcą i pracowników są zbudowane na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i komunikacji. Firma promuje wolność i związaną z tym odpowiedzialność oraz zachęca do tworzenia wspólnej kultury, jaka tworzy się pomiędzy firmą i pracownikami. Praca w przyjaznym środowisku pracy i satysfakcja pracowników są istotnymi czynnikami kształtującymi wzajemne relacje.

Bezpośrednia odpowiedzialność za środowisko pracy sprawia, że pracownicy są odpowiedzialni za swoje postępowanie oraz sposób i miejsce wykonywania pracy.

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej, zadzwoń
Służymy pomocą, napisz email

E. biuro@ComminT.pl
T. 22.750.52.96

Aktualności

 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Proces realizacji usług outsourcingowych

  Proces Outsourcingu IT Dlaczego managerowie stale współpracują z usługodawcami w zakresie outsourcingu IT? Dlatego, że są osoby, które mogą daną pracę wykonać lepiej, szybciej, bardziej sprawnie, angażując mniej zasobów. Dlatego, że zlecający mogą w tym czasie wykonać inne, bardziej istotne z ich punktu widzenia działania. Dlatego, że każda chwila poświecona…

  Więcej o: Proces realizacji usług outsourcingowych

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Obsługa informatyczna firm

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Obsługa informatyczna Tradycyjna metoda organizowania działu informatyki ustępuje miejsca tańszym i skuteczniejszym rozwiązaniom w postaci outsourcingu usług IT. Sposób obsługi pracowników w zakresie usług informatycznych i jakość tych usług mają istotny wpływ na działalność firmy. Mają wpływ na sposób funkcjonowania całej…

  Więcej o: Obsługa informatyczna firm

   
 • Pomoc zdalna IT warszawa

  Obsługa informatyczna firm na własność czy w formie usługi? Rozproszeni konsultanci IT Firmy skłaniają się do nowego sposobu komunikacji z konsultantami w zakresie IT dążąc do usprawnienia sposobu realizacji usług wsparcia informatycznego. Dla firmy informatycznej realizacja pomocy zdalnej poprzez Teamviewer umożliwia lepsze wykorzystanie konsultantów. Nie marnują oni czasu potrzebnego na…

  Więcej o: Pomoc zdalna IT warszawa

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt