Odpowiedzialność firmyComminT Sp. z o.o. pracuje zgodnie z założeniami, aby osiągać zrównoważony rozwój z finansowej, społecznej i środowiskowej perspektywy. Aby osiągnąć te założenia, firma posiada polityki i dyrektywy, które regulują naszą codzienną pracę. W naszym modelu biznesowym, opisujemy to, czego nasi klienci mogą od nas oczekiwać. Nasze wartości przedstawiają zasady, którym jesteśmy wierni oraz nasz sposób prowadzenia biznesu. Filozofia biznesowa opisuje, co oczekujemy od swoich managerów.

Razem, kształtujemy podstawę firmy i kulturę organizacyjną.

Społeczna odpowiedzialność firmy

Społeczna odpowiedzialność firmy ComminT Sp. z o.o. obejmuje środowisko pracy, społeczeństwo i prawa człowieka, uczciwość biznesową, konkurencję i stosowanie się do obowiązujących praw i przepisów.

Firma ComminT Sp. z o.o. jest polską firmą, przedsiębiorstwem, w którym widoczny jest duch przedsiębiorczości i innowacyjności. Cały zespół w Polsce, czuje odpowiedzialność za efekty naszych działań w zakresie zdrowia. Widzimy główną odpowiedzialność za nasze działania, które mają wpływ na zdrowie, bezpieczeństwo i rozwój socjalny naszych pracowników.

ComminT Sp. z o.o. jest odpowiedzialna za swoich pracowników. Odpowiedzialność ta bazuje na czterech zasadach:

 • zaangażowanie,
 • inwencja twórcza,
 • kompetencje i
 • pogoda ducha.

ComminT Sp. z o.o. pracuje zgodnie z zasadami, według których każdy pracownik czuje się indywidualnie traktowany i odgrywa istotną rolę w procesie dostarczania korzyści dla klientów firmy. Firma ComminT jest firmą polską i wielu pracowników docenia fakt, że jest to małe przedsiębiorstwo ze swoją specyficzną kulturą.

Finansowa odpowiedzialność

ComminT Sp. z o.o. rozumie swoją finansową odpowiedzialność za tworzenie wzrostu i dochodowości dla wszystkich jej udziałowców. Celem firmy jest zwiększenie wartości firmy w procesie jej istnienia oraz zapewnienie zrównoważonego rozwoju i długoterminowego zwrotu z inwestycji dla naszych udziałowców.

Przyczyniamy się do rozwoju gospodarczego w społeczeństwie przez wykorzystanie naszych usług i przez tworzenie miejsc pracy.

Różnorodność

ComminT Sp. z o.o. zachęca wszystkich do rozwoju w kierunku zwiększenia różnorodności. Zgodnie z firmową polityką, ComminT stosuje zasadę równouprawnienia. Wszyscy pracownicy są równo traktowani bez względu na ich wkład w pracę. Każdy pracownik bez względu na płeć, przekonania religijne, wiek, upośledzenie, orientację seksualną, narodowość, polityczne albo społeczne przekonania, etniczne pochodzenie nie może być inaczej traktowany jak pozostali pracownicy firmy.

Odpowiedzialność za środowisko firmy

Sposób prowadzenia biznesu przez ComminT Sp. z o.o. realizuje w praktyce tworzenie firmy bez papieru. Takie podejście przyczynia się do redukcji ręcznego przetwarzanie papieru i może w ten sposób redukować papierowe odpady. Realizacja tego zamierzenie redukuje również monotonnie pracy papierowej na rzecz pracy koncepcyjnej, polegającej na rozwiązywaniu problemów a nie wykonywaniu tej samej czynności w sposób automatyczny.

ComminT Sp. z o.o. tym samym przyczynia się do zachowania równowagi ekologicznej społeczeństw w firmach, w których nasze rozwiązania są dostępne.

Prawie wszystkie rozwiązania ComminT Sp. z o.o. przyczyniają się do redukcji wykorzystania papieru. Dzięki rozwiązaniom firmy nasi klienci redukują zużycie papieru oraz prądu. Aby maksymalnie optymalizować dostarczanie naszych rozwiązań i usług, oczywiście mając na uwadze dostarczanie usług wysokiej jakości wiele z nich realizowanych jest zdalnie.

Wiele usług w zakresie rozwoju oprogramowania, tworzenia rozwiązań informatycznych realizowanych jest zdalnie. Ogranicza to czas niezbędny na dostarczenie usług do klientów. Ogranicza to zanieczyszczenie środowiska wynikające z wykorzystania transportu do przemieszczania się. Nasze rozwiązania dostarczane są poprzez Internet.
Również usługi w zakresie help desk pierwszej linii wsparcia są w wielu wypadkach realizowane zdalnie. ComminT posiada komercyjną licencje na oprogramowanie teamviewer.

W zakresie drugiej linii wsparcia – zarządzanie infrastrukturą teleinformatyczną usługi też są realizowana zdalnie.

Pomimo faktu, że ComminT Sp. z o.o. nie prowadzi działań wymagających rejestracji albo pozwoleń wynikających z ochrony środowiska naturalnego, codzienna praca jest zorientowana na dbanie o nasze wspólne dobro.
Cele firmy w zakresie ochrony środowiska:
Pracować zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
Dbać o wykorzystywane materiały i komponenty i starać się aby w miarę możliwości były wielokrotnie wykorzystywane.
Być pewnym, że wszystkie działania firmy są nakierowane na dbanie o środowisko naturalne.
Brać pod uwagę czynniki związane z ochroną środowiska w procesie wyboru lokalizacji biur.

Relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem

W firmie ComminT Sp. z o.o., relacje pomiędzy pracodawcą i pracowników są zbudowane na wzajemnym poszanowaniu, zaufaniu i komunikacji. Firma promuje wolność i związaną z tym odpowiedzialność oraz zachęca do tworzenia wspólnej kultury, jaka tworzy się pomiędzy firmą i pracownikami. Praca w przyjaznym środowisku pracy i satysfakcja pracowników są istotnymi czynnikami kształtującymi wzajemne relacje.

Bezpośrednia odpowiedzialność za środowisko pracy sprawia, że pracownicy są odpowiedzialni za swoje postępowanie oraz sposób i miejsce wykonywania pracy.

Kontakt z nami

Dowiedz się więcej, zadzwoń
Służymy pomocą, napisz email

E. biuro@ComminT.pl
T. 22.750.52.96

Aktualności

 • Outsourcing informatyczny

  Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlowa lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czy wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne. Wybierając ComminT…

  Więcej o: Outsourcing informatyczny

   
 • Czynniki sukcesu outsourcingu IT

  Czynniki decydujące o sukcesie Outsourcingu informatycznego Czynniki mające wpływ na sukces współpracy klienta z firmą świadczącą usługi outsourcingu IT: Zaangażowanie kierownictwa wysokiego i średniego szczebla firmy w chęć osiągnięcia wspólnego sukcesu. Kierownictwo firmy musi zadać i umieć odpowiedzieć sobie na pytania: Czy jestem konkurencyjny na moim rynku? Czy wiem co…

  Więcej o: Czynniki sukcesu outsourcingu IT

   
 • Ryzyka usług outsourcingowych

  Jak zminimalizować ryzyka związane z realizacją kontraktu w ramach Outsourcing IT? Po pierwsze trzeba je znać i mieć ich świadomość. Outsourcing IT generuje wiele emocji. Szczególnie widoczne jest to w małych i średnich firmach. Duże firmy i korporacje już sobie poradziły z tym zagadnieniem i korzystają z usług outsourcingu IT…

  Więcej o: Ryzyka usług outsourcingowych

   
 • ROI w outsourcingu IT

  Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny Wprowadzenie Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem. Ten krótki…

  Więcej o: ROI w outsourcingu IT

   
 • Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

  Zrozum potrzeby klientów, czyli użytkowników, przed podjęciem decyzji o wdrożeniu VoIP. Zastanów się, jakie są potrzeby i oczekiwania obecnie w Twojej firmie. Zidentyfikuje cele biznesowe, jakie masz osiągnąć poprzez wdrożenie usług VoIP: Zwiększenie produktywności Poprawa jakości obsługi klientów Redukcja kosztów Większość firm, nie dokonuje żadnej analizy swoich oczekiwań. Koncentrując swoją…

  Więcej o: Jak wdrożyć VoIP - telefonię internetową w firmie?

   
 • Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

    Artykuł opisuje wyniki działań w obszarze sprzedaży i telemarketingu. Nie jesteśmy firmą badawczą. Pomysł napisania artykułu wynika z chęci podzielenia się danymi, które pozyskaliśmy w procesach telemarketingu i sprzedaży. Okres zbierania danych: okres, w którym skontaktowaliśmy się z firmami od 01.02 do 30.11 2015 roku. Metoda:zebraliśmy informacje od firm…

  Więcej o: Firmy korzystające z outsourcingu IT w Warszawie

Kontakt

ComminT Sp. z o.o.
Al. Lotników 1
02-668 Warszawa
T. +48 22 750 52 96

Pracujemy: od pn do pt
W godzinach: 8.00 - 17.00

Kontakt