Dobry pomysł na aplikację internetową, wymagania a realizacja

Dobry pomył na aplikację internetową, wymagania a realizacja

Projektowanie aplikacji internetowych

Tworzenie oprogramowania to nie jest skomplikowany proces. To tylko projektowanie i realizacja kreatywnej pracy. Projektowanie aplikacji internetowych jednak nie polega tylko na określeniu harmonogramu i zgromadzenia wszystkich wymagań. Projektowanie aplikacji internetowych składa się z trzech, głównych obszarów:

 • Planowania.
 • Projektowania.
 • Specyfikowania.

W przypadku projektowania aplikacji internetowych, które są proste to z pewnością działa i sprawdza się w pełni. Gorzej wygląda w sytuacji, w której projektujesz skomplikowaną aplikację, która jest wykonywana przez zespół osób. W takiej sytuacji powinieneś wziąć pod uwagę wiele, różnych aspektów.

Dobry pomysł na aplikację internetową

Określenie wymagań aplikacji internetowych

Wymagania aplikacji internetowej mają krytyczne znaczenie. Ich istotność polega na fakcie, że są punktem wyjścia. Jeżeli źle określisz wymagania aplikacji internetowej, stworzone rozwiązanie nie spełni Twoich oczekiwań. W projektowaniu aplikacji internetowych sprawdza się jedno z podstawowych założeń w zakresie zarządzania. Im więcej czasu przeznaczysz na przygotowanie wymagań tym otrzymasz lepszy produkt. Określenie wymagań aplikacji internetowej przyczynia się do kilku istotnych czynników:

 • Eliminuje lub w znacznym stopniu redukuje liczbę słabych pomysłów.
 • Przyczynia się do generowania nowych pomysłów i rozwiązań.
 • Pozwala mieć nadzieję, że końcowy efekt w postaci aplikacji internetowej będzie bliższy oczekiwaniom.

Działania, które możesz wykonać, aby aplikacja internetowa, którą otrzymasz od firmy IT była tą, której oczekujesz:

 • Przygotuj plan negocjacji i zmian w wymaganiach. Określ swoje priorytety w każdym obszarze, technologii, funkcji, administracji, layoutu. Tak, abyś wiedział, co jest dla Ciebie istotne i w jakim stopniu.
 • Skup się na istotnych cechach aplikacji internetowej. Postaraj się wybrać te funkcje, takie procesy, które rzeczywiście będą wykorzystywane w aplikacji i firmie. Pamiętaj o KISS Keep It Simple Stupid.
 • Zadbaj o kompletność. Skup swoje wysiłki na przygotowaniu pełnych wymagań. Poszukaj luk w opisie aplikacji. Zwróć uwagę na fakt, że to, co dla Ciebie jest powszechnie znane i w pełni zrozumiałe może takie nie być dla innych.
 • Ważność. Określ istotność każdego z wymagań, które opracowałeś. Ważność wymagań w stosunku do innych cech aplikacji.
 • Bądź precyzyjny. Unikaj w opisie słów, których nie można rzetelnie zmierzyć, określić np. duży, mały. Użyj miar, które będą dla wszystkich jednoznacznie zrozumiałe.

Powiązane artykuły