Korzyści skali
Przykładem korzyści skali jest sytuacja, w której kupujesz przedmiot masowo, ponieważ zakup większej ilości oznacza, że otrzymujesz każdą jednostkę...
Usprawnienie procesu zamówień zakupu
Zakupy jako funkcja są istotną częścią każdego biznesu. Firma musi kupować towary i usługi od różnych dostawców, a żeby organizacja była bardziej...
Strategiczne zarządzanie dostawcami
Strategiczne zarządzanie dostawcami weszło do praktyki w 1983 roku. Zaczęło się od tego, że konsultant McKinsey Peter Kraljic wezwał nabywców...
Proces zamówienia zakupu
  Proces zamówienie zakupu wspiera użytkowników w powtarzalnych czynnościach, w które zaangażowane jest wiele, różnych osób. Każdego dnia wile...

Strona 1 z 3