Rozwój oprogramowania

Rozwój oprogramowania

Usługi IT

Stwórz aplikację Twoich MARZEŃ. Zbuduj PRZEWAGĘ konkurencyjną. Zwiększ EFEKTYWNOŚĆ Twojej firmy. Pracuj przyjemnie z danymi, które potrzebujesz. Te stwierdzenia towarzyszą nam, gdy realizujemy projekty w zakresie rozwój oprogramowania. Usługi rozwoju oprogramowania są zaprojektowane w celu pomocy firmom osiągnięcia większej efektywności ich biznesów. Rozwój oprogramowania polega na zmianach, modyfikacjach, rozbudowie istniejący cech i funkcji oprogramowania.

Czy Twoja firma szuka oprogramowania dostosowanego do własnych wymagań?
Oprogramowania, które spełni wysokie standardy w zakresie jakości i funkcjonalności.
Oprogramowania, które będzie dostarczone w zakładanym czasie i przy spełnieniu ustalonego budżetu?

Odpowiednia ofertę znajdziesz w ComminT. ComminT oferuje kompleksowe rozwiązania informatyczne dostosowane do potrzeb klientów. Specjalizujemy się w rozwiązaniach bazodanowych oraz z zakresu Business Process Management – zarządzania Procesami Biznesowymi. Tworzymy i rozwijamy aplikacji począwszy od prostych jak kancelaria, zarządzanie urlopami, zarządzanie obiegiem dokumentów po bardziej skomplikowane jak np. CRM, SFA.

Nasz zespół programistów może pomóc Wam rozwiązać wiele zagadnień, w których wymagana jest wiedza w zakresie technologii IBM, Microsoft oraz środowiska Open Source. ComminT posiada doświadczonych specjalistów, posiadających wieloletnie doświadczenie w zakresie tworzenia i rozwijania oprogramowania.

Wykorzystując sprawdzone i przez wiele lat rozwijane technologie: PHP, IBM Connections.  Microsoft .NET,  Java, Lotus Notes jesteśmy w stanie zaspokoić potrzeby zarówno firm małych, jak i średnich w zakresie tworzenia i rozwijanie oprogramowania dedykowanego. Swoje rozwiązania dostarczamy na czas i przy spełnieniu rygorystycznych wymogów formalnych oczekiwanych przez wielu klientów. Nasze podejście do zarządzania projektami informatycznymi pozwala klientom być pewnym, że otrzymają oprogramowanie w zakładanym czasie.

Właściwe zarządzanie projektami pozwala również być pewnym, że oprogramowanie stworzone przez nas spełni pokładane w nim oczekiwania. Cele biznesowe, które prześwięcały projektowi biznesowemu zostaną spełnione a niekiedy nawet przekroczone.
Powierzając tworzenie oprogramowania ComminT możesz być pewny, że powierzasz Twoje projekty informatyczne w bezpieczne i pewne ręce. A otrzymany rezultat spełni Twoje oczekiwania.

Rozwój oprogramowania

Wykorzystujemy i stosujemy sześcio-elementowy proces rozwoju oprogramowania. Proces składa się z następujących po sobie faz. Każda z faz łączy działania o różnym charakterze, które wymagają różnych umiejętności. Każda z faz kończy się stworzeniem dokumentów lub półproduktów. Fazy składające się na proces rozwoju oprogramowania:

 • Specyfikacja – określane są cele oraz szczegółowe wymagania odnośnie zmian, jakie maja zostać stworzone.
 • Projektowanie – na podstawie wymagań tworzymy szczegółowy projekt zmian aplikacji.
 • Kodowanie – tworzymy kod informatyczny aplikacji. Kodowanie tworzymy w środowisku deweloperskim aplikacji. Środowisko deweloperskie jest oddzielone od środowiska testowego czy też produkcyjnego.
 • Testowanie– implementujemy stworzone zmiany w środowisku testowym aplikacji. Sprawdzamy poprawność działania poszczególnych modułów i elementów aplikacji. Wykonujemy testy w zakresie poprawności oraz wydajności. W środowisku testowym do aplikacji ma dostęp wybrana grupa ze strony klienta.
 • Wdrożenie – wdrażamy zmiany w środowisku produkcyjnym aplikacji. Udostępniamy nowe zmiany użytkownikom. Wszyscy użytkownicy aplikacji maja do niej dostęp.
 • Pielęgnacja – oprogramowanie używane jest przez użytkowników. Firma informatyczna dokonuje zmian i ulepszeń.

Główne zalety procesu rozwoju oprogramowania

 • Łatwość zarządzania procesem
 • Łatwość harmonogramowania oraz monitorowania rozwoju oprogramowania

Główne wady procesu rozwoju oprogramowania

 • Wymóg ścisłej kolejności wykonywanych działań
 • Istotny koszt błędów wykonanych w pierwszych fazach
Co rozumiemy pod pojęciem Rozwój oprogramowania?
Definicja Rozwój Oprogramowania, Definicja Software Development

Rozwój oprogramowania [ang. Software Development] to zmiana programu komputerowego po jego dostarczeniu, wdrożeniu i uruchomieniu w środowisku klienta mająca na celu zmianę jego cech użytkowych, systemowych, wydajności lub innych właściwości.

Rozwój oprogramowania różni się od utrzymania oprogramowania. Utrzymanie oprogramowania polega tylko i wyłącznie na poprawie błędów, które się pojawiają w wyniku jego użytkowania. Rozwój oprogramowania polega na zmianach, modyfikacjach, rozbudowie istniejący cech i funkcji oprogramowania. Celem rozwoju oprogramowania jest dostosowanie jego do zmieniających się wymagań biznesowych lub systemowych.

W większości wypadków rozwój oprogramowania następuje w wyniku spisanej koncepcji jego zmian. Spisana koncepcja rozwoju oprogramowania to mapa drogowa [ang. Roadmap]. W obszarze oprogramowania dystrybułowanego w modelu SaaS przyjmuje się, że każdego roku oprogramowanie powinno mieć przynajmniej trzy nowe aktualizacje związane z jego rozwojem.

Rozwój oprogramowania może, ale nie musi być zawarty w umowie na jego stworzenie i wdrożenie. Nie ma jednej ustalonej kwotowo lub procentowo wartości, która płaci klient firmie tworzącej oprogramowanie za jego stały rozwój. Jest to związane z bardzo szerokim zakresem, który termin rozwój oprogramowania obejmuje.

WAŻNE: Definicja Rozwój Oprogramowania, Definicja Software Development została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

 • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
 • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
 • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
 • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
 • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
 • http://en.wikipedia.org/wiki/

Powiązane artykuły