Outsourcing informatyczny

Outsourcing informatyczny

Usługi IT

Usługi outsourcingu IT są skierowane do firm, które nie posiadają wśród swoich wewnętrznych zasobów informatyków. ComminT pomaga firmom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług outsourcingu IT dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand.

Bez względu na warunki ekonomiczne, każda firma potrzebuje lepszych rozwiązań, aby unowocześnić ofertę handlową lub zmniejszyć koszty operacyjne. ComminT pomaga swoim klientom poprawić wyniki biznesowe poprzez oferowanie usług dostosowanych do ich potrzeb i możliwości. ComminT oferuje usługi on-demand, czyli wtedy i w takiej liczbie w jakiej są potrzebne.

Outsourcing informatyczny

 • Bezpieczeństwo - ComminT Sp. z o.o. i jej konsultanci nie są zainteresowani danymi, którymi zarządzają lecz skupiają się  na jak najlepszym realizacji usług
 • Dostęp do wiedzy – poprzez realizację usług dla wielu, różnych Klientów, konsultanci ComminT Sp. z o.o. mają wiedzę i doświadczenie  aby wykorzystać rozwiązania z jednej branży i wdrożyć w innej
 • Benchmarking – świadcząc usługi dla wielu, różnych Klientów, mają oni możliwość zapoznać się z wiedzą i porównać rozwiązania  wykorzystywane u nich z wykorzystywanymi w innych organizacjach
 • Elastyczność – Klienci korzystają z takiego zakresu usług, jaki  potrzebują, nie potrzebują budować kompetencji na zapas, tylko nabywają je zgodnie ze swoimi rosnącymi potrzebami
 • Brak ograniczeń – wykorzystując ComminT Sp. z o.o. jako  organizację zarządzającą rozwiązaniami teleinformatycznymi, Klienci mogą korzystać z wielu, różnych technologii, których znajomość wymagałaby posiadania niekiedy wieloosobowego zespołu w ramach struktur wewnętrznych
 • Oszczędności – korzystając z usług ComminT Sp. z o.o. Klienci, dokonują bardziej racjonalnych wyborów w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, nie potrzebują wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej dla pracowników działu IT, nie muszą się martwić o zwolnienia lub urlopy pracowników, których kompetencje są potrzebne na co dzień.
 • Lepsza kontrola kosztów kapitału - obniżanie kosztów nie może być jedynym powodem korzyści wynikających z zastosowania usług outsourcingu IT. Jest to na pewno ważny, ale nie najistotniejszy czynnik. Outsourcing IT Warszawa zamienia koszty stałe na koszty zmienne, umożliwia wykorzystanie kapitału w celu realizacji  inwestycji w innym obszarze firmy i pozwala uniknąć dużych, istotnych wydatków we wczesnym etapie prowadzenia biznesu. Outsourcing IT Warszawa również poprawia wskaźniki finansowe firmy, poprzez zmianę w parametrach dotyczących kapitału pracującego firmy.
 • Wzrost wydajności pracowników - firmy które robią wszystko same mają wyższe koszty. Nie wykorzystują ekonomii skali. Struktura kosztów firmy oferującej usługi w zakresie Outsourcing IT Warszawa pozwala korzystać z nich za rozsądne pieniądze. Firmy korzystające z własnych zasobów kadrowych najczęściej łączą funkcje informatyka / administratora IT z Office managerem. Takie łączenie funkcji podyktowane jest faktem, ze właściwie zaprojektowane i utrzymywane środowisko informatyczne nie generuje dużo pracy.

  Redukcja kosztów pracy
  – korzystając z usług firmy świadczącej usługi outsourcingu IT firma nie musi szkolić i zatrudniać specjalistów w tym obszarze. Nie musi generować nowych wyzwań dla tych pracowników, wynajmować dodatkowej powierzchni biurowej oraz martwić się w czasie ich nieobecności. Korzystanie z firmy świadczącej usługi Outsourcing IT Warszawa wszystkie te zagadnienia pozostają poza horyzontem firmy – po  prostu nie istnieją.

  Szybka realizacja nowych projektów
  – dobra firma świadcząca usługi w zakresie outsourcingu IT może rozpocząć nowy projekt właściwie z dnia na dzień. Nie potrzebuje oddelegowywać do niego nowych pracowników, szkolić ich. Takie osoby zawsze są dostępne. Dobra firma świadcząca usługi outsourcingu IT ma zasoby zapoczątkować projekt natychmiast. Realizując ten sam projekt poprzez wykorzystanie własnych zasobów zajmuje czasami tygodnia lub nawet miesiące.

  Skup się na tym co robisz najlepiej –
  każda firma ma swoje unikalne pole ekspertyzy. Obszar ten to jej specjalizacje, na której się zna najlepiej, gdzie tworzy największą wartość dla swoich klientów. Po co więc firma ma się skupiać na tworzeniu kompetencji w innym obszarze, który jest tylko funkcją pomocniczą dla niej samej. Korzystanie z usług firmy świadczącej usługi informatyczne pozwala skupić całą jej uwagę i energię na tworzeniu i rozwijaniu własnych kompetencji.

  Poznaj swój potencjał
  – wiele, jeżeli nie większość małych i średnich firm (nie mówiąc o firmach mikro) nie może sobie pozwolić aby zatrudnić na etat pracownika odpowiedzialnego za informatykę. To właśnie dla nich usługi w zakresie outsourcingu IT są przeznaczone i do nich skierowane.

  Zmniejsz ryzyko prowadzenia biznesu
  - każde inwestycje biznesowe  związane są z ponoszeniem ryzyka. Firmy świadczące usługi outsourcingu IT podejmują ryzyko w imieniu klientów. W większości wypadków zajmują się tym zdecydowanie lepiej niż ich klienci.  

W ramach umów o świadczenie usług outsourcingowych Klienci posiadają:

 • Określoną, pakietową liczbę godzin usług informatycznych w blokach – 25, 50 lub 100 godzin na miesiąc.
 • Dostęp do dedykowanych, wykwalifikowanych i doświadczonych konsultantów.
 • Pewność, że ich środowisko informatyczne jest właściwie chronione.
 • Dostęp do rozwiązań w zakresie technologii Linux i Open Source, Microsoft, IBM Connections, Lotus Domino, Lotus Notes.
 • Elastyczną, dostosowaną do ich potrzeb i możliwości umowę outsourcingową.
 • Outsourcing informatyczny - zmiany

Obecnie wiele osób zaangażowanych w prowadzenie biznesu zastanawia się nad kosztami jakie generują poszczególne działy w stosunku do oczekiwanych korzyści wynikających z ich posiadania. Z jednej strony złożoność infrastruktury teleinformatycznej a z drugiej jej powszechność skłaniały je do korzystania w coraz większym stopniu z zewnętrznych firm jako dostarczyciela usług informatycznych.

Wybór dostawcy dokonywał się głównie na zasadzie redukcji kosztów, i nie był związany z jakością świadczonych usług obsługi informatycznej firm. Tak jak ewoluują stanowiska osób odpowiedzialnych za wybór usługodawcy w zakresie outsourcingu IT, z osób pracujących w sekretariatach firm po obecnie osoby pełniące funkcje członków zarządu i stanowiących zespół ścisłego kierownictwa firmy, tak funkcje i zadania wykonywane przez zewnętrzne firmy świadczące usługi informatyczne ewoluują z funkcji czysto reagującej na potrzeby użytkowników po obecnie współkreatorów strategii rozwoju firm. Kreatorów, którzy będąc zewnętrznymi firmami współtworzą przewagę konkurencyjną firmy oraz mają wpływ na tworzenie strategii ich rozwoju.

Nowy rodzaj organizacji świadczenia usług w ramach outsourcingu IT to wyzwanie dla dzisiejszych managerów. Rosnąca konkurencja zarówno na rynkach lokalnych jak również narodowych i światowych wymaga podejmowania trafnych decyzji. Wyzwania kierują firmy do zmiany sposobu zdobywania i świadczenia usług. Liderzy biznesowi kwestionują umiejętności firm do świadczenia każdej funkcji najlepiej na rynku, w sposób powodujący wzrost przewagi konkurencyjnej na każdym polu jej funkcjonowania, również w obszarze IT. W tym samym czasie to oni (firmy -klienci) rozpoznają w obszarze outsourcingu IT potencjał aby dostarczać ponadprzeciętnych wartości biznesowych przekraczających proste oszczędności finansowe oraz zyski operacyjne. Liderzy biznesowi rozumieją, że outsourcing IT to nie tylko korzystanie z zewnętrznych usług ale również, a może przede wszystkim, dostęp do wiedzy osób posiadających wieloletnie doświadczenie zdobyte poprzez świadczenie usług dla wielu, różnych podmiotów. Osób, które swoje wieloletnie doświadczenie mogą wykorzystać w procesie świadczenia usług outsourcingu IT w Warszawie.

Poprzez łącznie firm z nowymi ideami, informacjami oraz doświadczeniem, outsourcing IT Warszawa, tworzy przestrzeń do wspólnej innowacji i współpracy. Takie rozwiązanie umożliwia firmom wykorzystać korzyści wynikające z rynku lokalnego, wybierać zadania i obszary specjalizacji w których firma posiada największe kompetencje i gdzie korzyści z wykonywania działań wewnątrz firmy tworzą największą wartość. Pod tym względem, zlecenie wykonania usług informatycznych na zewnątrz jest fundamentalnym rozwiązaniem dla firm myślących o rozwoju w sposób strategiczny. Firm, które widzą swoją przyszłość poza ograniczenia wynikające ze swojego obszaru działania, które mogą wykorzystać dostępne zasoby dla lepszego działania.

Myślenie strategiczne firm to możliwość wykorzystania świadczenia usług informatycznych zdalnie poprzez przejecie pulpitu użytkownika bez konieczności wizyty konsultanta w siedzibie klienta. W ten sposób konsultanci w Warszawie i okolicach mogą dokonać niezbędnych zmian w celu realizacji potrzeb klienta i użytkowników.

Zmiany zachodzące w obszarze wykorzystania firm świadczących usługi outsourcing IT Warszawa
Obecnie zdecydowana większość firm wykorzystuje outsourcing w określonym obszarze funkcji IT. Co więcej, Warszawa outsourcing IT jest coraz bardziej popularny i coraz więcej firm korzysta z różnych jego form aby zmniejszyć koszty i poprawić efektywność działania.

Outsourcing usług informatycznych pomaga firmom w Warszawie i okolicach realizować założone cele w obszarze redukcji kosztów przy jednoczesnej poprawie efektywności działania. Outsourcing IT umożliwia firmom zlecenie firmie informatycznej prac których nie lubią i nie chcą wykonywać a jednocześnie skupić się na działaniach, które przynoszą największą wartość dla firmy.
Firmy korzystające lub chcące korzystać z usług informatycznych widzą w tych działaniach miejsce na poprawę wydajności swojej pracy, lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów, mniejsze czasy przestojów i łatwiejszy dostęp do informacji poprzez wykorzystanie nowych technologii.

Obecnie firmy podejmują coraz bardziej intuicyjnie decyzje w celu lepszego wykorzystania firm informatycznych w obszarze świadczenia usług informatycznych. Klienci podejmują decyzje o wyborze usługodawcy w obszarze informatyki na podstawie rekomendacji i poleceń oraz własnego doświadczenia z poprzednich miejsc pracy. Inteligentni managerowie rozumieją, że wraz z wykorzystaniem firm zewnętrznych rośnie ryzyko prowadzenia działalności biznesowej oraz zaangażowanie czasowe w zakresie dostosowania sposobu działania klienta do sposobu realizacji usług przez ousourcer IT. Klienci godzą się zaakceptować potencjalne trudności wynikające ze zrozumienia biznesu przez obie strony jako kosztu, który muszą ponieść chcąc osiągnąć zyski wynikające z korzystania z usług informatycznych świadczonych przez firmę outsourcingową. Klienci poprzez wybór dostawcy usług informatycznych decydują się na nawiązanie bliższej współpracy z firmą trzecią w celu stworzenia warunków do dalszego rozwoju.

Firmy zlecające realizacje usług informatycznych na zewnątrz oczekują od dostawców poprawy krytycznych procesów biznesowych. Dostarczanie bardzo przewidywalnych efektów w określonym czasie jest kolejną cechą usług oczekiwaną przez zleceniodawców. Firmy oczekują osiągniecie korzyści polegającej na dostępie do umiejętności za koszty niższe niż obecnie. Firmy oczekują również uwolnienie zaangażowanego własnego kapitału w posiadanie zasobów i wykorzystanie go w miejscach, w których może on wygenerować lepsze rezultaty w dłuższej perspektywie.

Decyzja dotycząca wyboru usług outsourcingowych w obszarze technologii informatycznych ewoluuje z czystego zlecania wykonania usług na zewnątrz do tworzenia wartości poprzez wykorzystanie firm trzecich. Firmy korzystające z usług outsourcingu IT charakteryzują się niższymi kosztami ogólnymi i administracji (SG&A), wyższym zwrotem na posiadanych zasobach (ROA) , oraz wyższymi przychodami przed odsetkami i opodatkowaniem (EBIT) niż porównywalne przedsiębiorstwa niekorzystające z outsourcingu IT.

Konkludując wykorzystanie dostawcy usług informatycznych zamiast tworzenia i rozwijania własnego działu informatycznego to przejście z kosztów stałych prowadzenia działalności na koszty zmienne, którymi zdecydowanie łatwiej zarządzać.

 Outsourcing informatyczny - podsumowanie

Jeśli firma chce się rozwijać, ale nie dysponuje własnym, dużym, osobnym działem IT, wówczas wejście w outsourcing informatyczny jest dla niej tylko kwestią czasu. Budowa w ramach struktury firmy własnej jednostki odpowiedzialnej za sektor IT byłaby długa i czasochłonna. Dodatkowo wielu małych, rozwijających się dopiero przedsiębiorstw nie stać na koszty zatrudniania informatyków na etat. Tym bardziej, że nie zawsze potrzebują one takiej obsługi non stop – czasem bardziej opłacalne jest dla nich podpisanie umowy na obsługę IT tylko w pewnym zakresie czasowym. Outsourcing informatyczny sprawia, że przedsiębiorstwo zyskuje dostęp do wysokiej jakości usług IT bez żadnych przygotowań – natychmiast po podpisaniu umowy.

Osobną kwestią jest trudność w weryfikacji jakości obsługi IT. Outsourcing informatyczny sprawia, że utrzymaniem oczekiwanej jakości usług zajmuje się sam zleceniobiorca. Przedsiębiorstwo które nie dysponuje własną, wyspecjalizowaną komórką ds. infrastruktury informatycznej tak naprawdę nie miałoby możliwości sprawdzenia, czy zatrudnieni informatycy wykonują powierzone obowiązki w sposób najlepszy. Outsourcing informatyczny wraz ze świadczeniem samych usług wnosi jednocześnie do przedsiębiorstwa dobre praktyki IT. 

Klienci wiedzą, że rozwiązania, które zaproponuje im firma konsultingowa zapewniająca obsługę IT, będą nowoczesne, efektywne i zgodne ze standardami. Szkolenie własnych pracowników lub znalezienie specjalistów o tak rozległej i aktualnej wiedzy oraz dużym doświadczeniu, aby zatrudnić ich na etat, byłoby znacznie trudniejsze i znacznie kosztowniejsze. Outsourcing informatyczny rozwiązuje zatem wszystkie problemy przedsiębiorstw, jeśli chodzi o dostęp do wysokiej klasy usług i rozwiązań IT, włącznie z wdrożeniem odpowiednich narzędzi czy też stałej, całodobowej opieki nad infrastrukturą informatyczną.

Powiązane artykuły