Aplikacja workflow

Aplikacja workflow

Automatyzacja procesów biznesowych, jak osiągnąć sukces

Automatyzacja procesów biznesowych, jak osiągnąć sukces

Automatyzacja procesów biznesowych, spójrz na kilka punktów, których spełnienie przyczyni się do sukcesu Twojego wdrożenia. Automatyzacja procesów biznesowych (Busieness Process Automation) to strategia, która po prawidłowym wdrożeniu może przynieść ogromne rezultaty. Jednak pomimo tego, że wielu dostawców aplikacji automatyzujących procesy biznesowe uczyniło swoje produkty łatwymi do...
Wdrożenie workflow w firmie, niezaprzeczalne korzyści

Wdrożenie workflow w firmie, niezaprzeczalne korzyści

Zanim przestawię  niezaprzeczalne korzyści wdrożenia workflow w firmie i automatyzacji procesów biznesowych, przyjrzyjmy się temu, co to jest workflow, a co automatyczny workflow. Następnie przedstawię, dlaczego firma powinna zautomatyzować swój workflow, dając niezaprzeczalne korzyści. Workflow składa się z szeregu sekwencyjnych kroków, które muszą być wykonywane jeden po drugim z...
Aplikacja workflow w procesach rozproszonych

Aplikacja workflow w procesach rozproszonych

Monitorowanie i kontrola workflow Konieczność obsługi klientów na różnych rynkach oraz tendencja do tworzenia mniejszych, bardziej elastycznych, mniej zhierarchizowanych firm prowadzi do coraz większego rozkładu przestrzennego firm. Takie rozmieszczenie dawniej scentralizowanych przedsiębiorstw z jednej strony oraz (tymczasowa) integracja różnych firm (przedsiębiorstw wirtualnych) prowadzi do...
Monitorowanie i kontrola procesów w aplikacji workflow

Monitorowanie i kontrola procesów w aplikacji workflow

W celu zmniejszenia złożoności, która wiąże się z monitorowaniem i kontrolą procesów, przydatne jest zróżnicowanie trzech widoków. Każdy widok ma swój własny cel, ale pomiędzy tymi trzema poglądami istnieją różne zależności. Procesy aplikacji workflow Potencjalne wymiary analizy w widoku procesu to modele workflow i modele aktywności, zarówno na poziomie typu jak i instancji. Widok procesu...
Wpływ technologii na aplikację workflow

Wpływ technologii na aplikację workflow

Informacje dostępne dla analizy procesów różnią się w zależności od stosowanego systemu workflow. Podczas gdy niektóre systemy rejestrują głównie zdarzenia systemowe ze swoimi znacznikami czasowymi, inne rejestrują również obiekt przetwarzany w ramach danej czynności. Dostępność informacji decyduje o jakości i głębokości możliwych analiz. W niektórych przypadkach możliwe jest jednak rozszerzenie...