Disaster recovery

Disaster recovery

Disaster Recovery

Disaster Recovery

Przywracanie systemów informatycznych po katastrofie – disaster recovery Przywracanie systemó w informatycznych po katastrofie to proces polegający na odtworzeniu najbardziej istotnych elementów infrastruktury technicznej po wystąpieniu katastrofy wywołanej poprzez czynniki natury lub działanie ludzi. ComminT oferuje całościowe rozwiązanie z zakresu przywracania systemów po katastrofie. Nasi...
Plan Disaster Recovery

Plan Disaster Recovery

Określenie rozwiązania odtworzenia środowiska po awarii Bazując zarówno na zasobach i zagrożeniach oraz dostępności zasobów firma powinna określić narzędzia, jakimi będzie się posługiwała w celu odtworzenia środowiska informatycznego po awarii. Rozwiązanie w wielu wypadkach nie ma wcale polegać na wykonaniu konkretnej czynności związanej na przykład z odtworzeniem zasobów z taśmy, czy...
Pytania Disaster Recovery

Pytania Disaster Recovery

Lista wybranych pytań dotycząca disaster recovery, na które firma powinna posiadać pisemne odpowiedzi Jakie typy zagrożeń mogą wystąpić w każdej lokalizacji? Jakie elementy infrastruktury IT muszą być sprawne, w jakiej kolejności i kiedy? Czy firma może przenieść miejsce prowadzenia swojego biznesu, jak szybko i gdzie? Kim są osoby odpowiedzialne za plan disaster recovery? Jakie są ich...
Listy i rysunki planu Disaster Recovery

Listy i rysunki planu Disaster Recovery

Listy, plany, zestawienia dotyczące Disaster Recovery Plan Disaster Recovery nie powinien być powieścią. Plan powinien składać się z dokumentów, które każdy może szybko przeczytać i wdrożyć i wykonać konkretne procedury. Aby z sukcesem odtworzyć środowisko po awarii należy przygotować zestawienia istniejącego środowiska wraz z rekomendacjami działań, które należy podjąć w konkretnych...
Zasoby Disaster Recovery

Zasoby Disaster Recovery

Określenie dostępność zasobów i parametrów Po określeniu aktywów firma powinna zastanowić się jak bardzo je potrzebujesz. Ile czasu firma jest w stanie pracować bez posiadania dostępu do każdego z nich z osobna, w każdej lokalizacji. Czas, w którym firma może funkcjonować bez posiadania dostępu do zasobu nazywamy ‘dostępność zasobu’. Bardzo istotne jest bardzo dokładne określenie dostępności...
Budżet Disaster Recovery

Budżet Disaster Recovery

Identyfikacja głównych zasobów firmy Disaster Recovery dotyczy zasobów, aby wiedzieć, co firma ma odtworzyć, musimy to poznać oraz posiadać informację, jaki wpływ może mieć utrata każdego z zasobów na działanie i właściwe jej funkcjonowanie. Określnie zasobów, które maja podlegać planowi Disaster Recovery jest najważniejszym etapem w całym procesie. Istotność jego wynika z faktu, że jeżeli na...
Przygotowanie Planu Disaster Recovery

Przygotowanie Planu Disaster Recovery

Wprowadzenie do planu Disaster Recovery Przedstawimy podstawowe zagadnienia, jakie należy uwzględnić myśląc o wprowadzeniu planu disaster recovery w firmie. Przedstawimy tylko kilka, według nas najważniejszych zagadnień, które zostały zebrane poprzez lata doświadczeń świadczenia usług w obszarze disaster recovery. Przedstawione informacje mają na celu pokazanie listy zagadnień i działań, jakie...
Business continuity

Business continuity

Zapewnienie ciągłości pracy firmy – business continuity Firmy w coraz większym stopniu są uzależnione od technologii informatycznych. Ta zależność powoduje narażenie infrastruktury firmy na ataki z zewnątrz. Brak dostępu do danych dla Klientów może być przyczyną dużych straty wynikających z braku możliwości sprzedaży towarów oraz świadczenia usług. Należy podkreślić, że katastrofy bardzo...