Modele Outsourcingu IT

Modele Outsourcingu IT

Outsourcing IT on Demand

Outsourcing IT on Demand

Outsourcing IT na życzenie  On Demand Outsourcing IT Outsourcing IT na życzenie to najwyższy możliwy etap współpracy pomiędzy firmą a dostawca usług. To jest przede wszystkie sposób dostarczania usług biznesowych. Outsourcing IT na życzenie pozwala firmom odpowiedzieć szybciej do zmiany w obrębie ich środowiska biznesowego. Taki stan współpracy jest możliwy do osiągnięcia poprzez...
Selektywny Outsourcing IT

Selektywny Outsourcing IT

Selektywny Outsourcing IT W selektywnym modelu Outsourcing IT, firmy zlecają zarządzanie tylko pewnym obszarem środowiska IT przez firmę zewnętrzną. Oddzielne umowy są podpisywane na obsługę poszczególnych obszarów: sieć teleinformatyczna, zarządzanie stacjami roboczymi, zarządzanie aplikacjami, help desk. Wybiórczy Outsourcing pozwala ograniczyć budżety poszczególnych obszarów i umów,...
In Sourcing IT

In Sourcing IT

In-Sourcing – wykonywanie zadań stojących przed działem informatyki przez pracowników firmy In Sourcing ma zastosowanie wtedy, kiedy firma nie przekazuje odpowiedzialności za rozwój środowiska IT zewnętrznej firmie. Zamiast korzystać z takiego rozwiązania, firma rozbudowuje własne zasoby IT. In Sourcing jest zdecydowanie najczęściej stosowany w firmach średnich. Korzyści - In-Sourcing...
Pełny Outsourcing IT

Pełny Outsourcing IT

Pełny Outsourcing IT Pełny outsourcing może być zdefiniowany jako umowa, w której firma przekazuje większość lub całą odpowiedzialność za IT do zewnętrznej firmy. Taki rodzaj kontraktu jest długoterminowy, charakteryzuje się wyższym poziomem kontroli oraz bazuje na uzgodnionych stałych opłatach. Wiele firm korzysta z tego typu usług w ramach umów outsourcingowych korzystają z serwerów,...
Modele Outsourcingu IT

Modele Outsourcingu IT

Modele świadczenia usług outsourcingu IT Firmy uważają korzystanie z usług wsparcia IT poprzez korzystanie z usług firm świadczących usługi Outsourcingu IT za nowoczesne rozwiązane. Obecnie dostępnych jest wiele modeli takiej współpracy. Dwa wymiary, kontrola oraz zmienność ceny za usługi pozwalają stworzyć matryce czterech możliwych scenariuszy współpracy. Preferowane modele świadczenia...
Modele outsourcingu IT wg. Gartner

Modele outsourcingu IT wg. Gartner

Rozwój usług outsourcingu informatycznego wg Garnetra W przyszłości dominującym modelem współpracy dla firm będzie outsourcing informatyczny polegający na korzystaniu z wielu dostawców. Każdy z dostawców usług it będzie wyspecjalizowany w swoim obszarze informatyki. Dominujące będą cztery modele outsourcingu informatycznego: zarządzanie, dostęp, optymalizacja, tworzenie. Firmy będą...