Słownik outsourcingu

Słownik outsourcingu

Definicja zarządzanie wiedzą

Definicja zarządzanie wiedzą

Definicja zarządzanie wiedzą Zarządzanie wiedzą to systematyczne zarządzanie zasobami wiedzy organizacji w celu tworzenia wartości i spełniania wymagań taktycznych i strategicznych; składa się z inicjatyw, procesów, strategii i systemów, które wspierają i usprawniają przechowywanie, ocenę, dzielenie się, udoskonalanie i tworzenie wiedzy. Zarządzanie wiedzą (KM) implikuje zatem silne powiązanie...
Definicja przewaga konkurencyjna

Definicja przewaga konkurencyjna

Definicja przewaga konkurencyjna, to sytuacja, w której firma posiada istotne cechy z punktu wybranego segmentu klientów. Cechy, które pozwalają firmie wygrywać walkę konkurencyjną na rynku. Według Prof. Krzysztofa Obłoja , przewaga konkurencyjna to - temporalny i lokalny quasi-monopol – nisza lub pozycja, która prawidłowo wykorzystywana zapewnia firmie korzyści. Przewaga konkurencyjna to...
Definicja BPMN, Definicja Business Process Modeling Notation

Definicja BPMN, Definicja Business Process Modeling Notation

BPMN to Business Process Modeling Notation standard opisywania procesów biznesowych. Standard BPMN został opracowany przez Object Management Group (OMG). BPMN w wersji 2.0 został udostępniony w styczniu 2011 roku. Specyfikacja standardu BPMN jest bezpłatna i otwarta. Każda firma może z niego korzystać również w zastosowaniach komercyjnych. Wersja standardu 2.0 jest obecnie obowiązującą (2015...
Definicja Utrzymanie Oprogramowania, Definicja Software Maintenance

Definicja Utrzymanie Oprogramowania, Definicja Software Maintenance

Utrzymanie oprogramowania [ang. Software Maintenance ] to zmiana programu komputerowego po jego dostarczeniu, wdrożeniu i uruchomieniu w środowisku klienta mająca na celu tylko i wyłącznie poprawę błędów oraz dostosowanie oprogramowania do zmieniającego się środowiska teleinformatycznego. Utrzymanie oprogramowania nie dotyczy zmiany jego funkcji, właściwości, szybkości działania. Przyjmuje...
Definicja Brexit

Definicja Brexit

Definicja Brexit, ujęcie potoczne Potocznie Brexit to połączenie dwóch słów British i Exit. Wyjście wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, które rozpoczęło się od referendum w Zjednoczonym Królestwie w czerwcu 2016 roku. Brexit ma się odbyć 29.03.2019, dwa lata od momentu złożenie dokumentów w Brukseli przez przedstawicieli UK. Definicja Brexit, ujęcie rzeczownikowe Definicja Brexit –...
Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team

Definicja VST, Definicja Vendor Selection Team

Definicja VST - Vendor Selection Team – zespół dokonujący wyboru dostawcy. Zespół osób najczęściej pracowników firmy – ale nie tylko – mający na celu: wybranie osób, które mają uczestniczyć w procesie po stronie firmy; zdefiniowanie obszaru outsourcingu, produktów, które mają być  dostarczane w procesie jego realizacji; określenie technicznych i biznesowych wymagań; określenie wymagań...
Definicja VBM, Definicja Value Based Management

Definicja VBM, Definicja Value Based Management

Definicja VBM - Value Based Management – zarządzanie firmy oparte na kreowaniu wartości dla udziałowców. VBM opiera się na kreowaniu wartości firmy, działaniami mającymi na celu tworzenie jak największej wartości firmy w przyszłości; zarządzaniu wartością firmy – zarządzaniu zmianą, kulturze organizacyjnej, komunikacji, przywództwie; mierzeniu wartości. Koncepcja Value Based...
Definicja TCO, Definicja Total Cost of Outsourcing

Definicja TCO, Definicja Total Cost of Outsourcing

Definicja TCO - Total Cost of Outsourcing – całkowity koszt outsourcingu. Określenie TCO wszystkich kosztów związanych z kontraktem outsourcingowym w zakresie osobowy, technologicznym, kulturowym oraz wartości generowanej dla firmy. WAŻNE: Definicja TCO, Definicja Total Cost of Outsourcing została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek: Inteligentny outsourcing. Sztuka...