Aplikacja baza wiedzy w firmie
W miarę rozwoju technologii wiedza znajduje się i będzie się rozwijać w coraz bardziej różnych miejscach. Informacje znajdują się wiadomościach...
Baza wiedzy, wprowadzenie
Zarządzanie wiedzą polega zasadniczo na dostarczeniu właściwej wiedzy właściwej osobie we właściwym czasie we właściwym miejscu. To samo w sobie...
Definicja wiedzy, informacji, danych
Zanim przedstawimy koncepcję zarządzania wiedzą (Knowledge Management), musimy zacząć od prostego i jasnego zdefiniowania znaczenia słowa „wiedza”....
Typy wiedzy w aplikacji baza wiedzy
Zrozumienie różnych form, w których może istnieć wiedza, a tym samym możliwość rozróżnienia różnych rodzajów wiedzy, jest niezbędnym krokiem w...
Tworzenie bazy wiedzy w firmie
Baza wiedzy w firmie może być jednym ze źródeł sukcesu firmy. W motto naszej firmy Ludzie. Wiedza. Rozwiązania. Jak widzisz włożona jest również...

Strona 1 z 2