Kluczowe trendy w IT

Kluczowe trendy w IT

Kluczowe Trendy w informatyce. Trendy informatyczne drugiej dekady XXI wieku :

Zmiany w zakresie technologii,

Media  społeczne,

Rozwój apliakcji chmura – cloud computing,

Zmiany w outsourcingu IT

Obecnie spotykamy się z faktem, wszystkie działania człowieka związane są w jakimś stopniu z informatyką. Żyjemy w świecie skupionym wokół techniki i informatyki. W wielu firmach dział informatyki jest działem, który wyznacza trendy rozwoju firmy. Jest to centrum innowacji i rozwoju nowych produktów. W wielu wypadkach to na dziale informatyki spoczywa główny obszar tworzenia przewagi konkurencyjnej firmy. Dział informatyki zmienia również swoje położenie w strukturze organizacyjnej firmy. Z obszaru back-office przesuwa się na front-office. Staje się nie tylko głównym wsparciem biznesu ale jest nowym biznesem. W artykule tym przedstawimy główne trendy w informatyce. Trendy w informatyce na najbliższe kolejne lata. Przedstawimy najnowsze dane z rynku oraz główne możliwości i wyzwania.

Szybko rozwija się luka pomiędzy możliwościami technologii informatycznych w zakresie dostarczania nowych, innowacyjnych produktów a możliwościami biznesowymi ich sprzedaży na rynku. W tym obszarze występują różne poglądy na temat kto ma rację. Czy obszar rozwoju technologii czy strona biznesowa ze swoją koncepcją rozwoju rynków. Jak pokazuje wiele badań dotyczących osób pełniących funkcję CIO w firmach. Wielu czuje, że koncepcje rozwoju nowych produktów przedstawiane przez obszar technologii informatycznych nie mogą od razu być wdrażane na rynku. Pierwszeństwo ma strona biznesowa, która odpowiada za kreowanie popytu i sprzedaż nowych, innowacyjnych produktów. Należy jednak pamiętać, że to technologie informatyczne są w wielu przypadkach kluczem do przyszłości firmy. I to od działów IT może zależeć przyszłość firmy.

Obszar biznesu musi mieć możliwość skutecznie obsługiwać rynki do których adresuje ofertę. Co oznacza używanie takich samych kanałów i technik komunikacji jak partnerzy handlowi i klienci. Firmy muszą adaptować swoje rozwiązania do zmieniającego się ciągle rynku aby osiągnąć założone cele. Na szczęście, są rozwiązania, które już mogą być wykorzystanie aby coraz bardziej zrealizować te wyzwania.