Trendy w IT - zmiany w zakresie technologii

Trendy w IT - zmiany w zakresie technologii

Kluczowe Trendy w informatyce. Trendy informatyczne obecnej dekady: rozwiązania mobilne, sieci społeczne, chmura – cloud computing, konsumeryzacja oraz duża ilość danych

Trendy w IT - Zmiana w zakresie technologii

Na poczatku drugiej dekady XXI wieku, 60% CIO uważa, że powinni być bezpośrednio odpowiedzialni za wzrost firmy oraz efektywność pracy. CIO uważają, ze są to obszary, w których mają kompetencję aby efektywnie wspierać biznes ale również przejąć część jego odpowiedzialności. Do tej pory, w różnych badaniach nie pokazała się tak duża różnica pomiędzy oczekiwaniami osób pełniących funkcje CIO a oczekiwaniami stawianymi w stosunku do nich przez stronę biznesową. Oczywiście badania te dotyczą świata i w ogóle nie obejmują Polski. Ale warto wiedzieć, że takie tendencje są na rynku.

Są liczne obszary niezrozumienia biznesu z obszarem informatyki. Biznes nie rozumie zmian w obszarze informatyki. Obecnie wiele zmian zachodzi na styku biznesu i technologii informatycznych. Skupmy się na pięciu z nich. Pięciu głównych, które według nas mają i mogą mieć w przyszłości kluczowy wpływ na rozwój biznesu przy wykorzystaniu informatyki. Główne zmiany można podzielić dwa obszary:

Zmiany w zakresie współpracy, gdzie ponownie zostały zdefiniowane zasady pracy grupowej, kanałów komunikacji: Internet, rozwiązania mobilne, sieci społeczne, współdzielenie dużych ilości danych

Zmiany w dostarczania usług: rozwiązania mobilne, sieci społeczne, cloud computing – rozwiązania w chmurze.
Istotny jest również fakt, że pracownicy oczekują od firm stworzenia możliwości korzystania z tych usług. Oczekują, że będą w ramach pracy korzystali z innowacji za darmo i bez żadnych ograniczeń. Kierownicy oczekują od osób odpowiedzialnych za treść aby była ona dostępna: na tabletach, rozwiązania były bardziej dostosowane do potrzeb ich użytkowników, rozwiązania były otwarte na większą współprace pomiędzy ich użytkowników.

Czyli, aplikacje powinny być łatwe i proste w użytkowaniu, mobilne i społeczne, czyli pozwalać się dzielić z innymi w czasie rzeczywistym. To są wymagania stawiane przez użytkowników odnośnie rozwiązań. Jednak w oczach użytkowników obecnie oferowane rozwiązania w żaden sposób nie realizują ich oczekiwań. Obecnie oferowane aplikacje – według użytkowników – są wręcz specjalnie stworzone po to aby im utrudnić prace, życie i przyjemność z ich korzystania.

Ale taka sytuacja – niezrozumienie potrzeb użytkowników przez obszar IT – nie jest skargą na stan obecny. To niekoniecznie jest wina obszaru IT, że sytuacja tak wygląda, jak jest obecnie. To jest raczej, wynik, w jaki sposób działy informatyki rozumieją potrzeby biznesowe i je przekładają na produkty informatyczne. Jest to sposób tworzenia oprogramowania w strukturze Top-Down. W strukturze, w której powstające produkty informatyczne są scentralizowane i kontrolowane przez zarządy firm. Oczywiście są wyjątki od tego typu działań, ale w większości wypadków decyzje dotyczące wyboru rozwiązań technologicznych są podejmowane na szczeblach zarządczych firm. Następnie wdrażane, w ramach struktury organizacyjnej, na niższych szczeblach gdzie oprogramowanie jest używane. To typowy sposób tworzenia murów w firmie, gdzie decyzje podejmuje zupełnie inna osoba, niż tak, które później wykorzystuje narzędzie w codziennej pracy.

Niestety, wolne tempo wdrażania rozwiązań, opóźnione dodatkowo poprzez tradycyjne praktyki stosowane w zarządzaniu projektami, niekończące się procesy dostosowywania aplikacji do potrzeb użytkowników, problemy związane z bezpieczeństwem to tylko część problemu. Jest powszechnie znanym faktem, stwierdzenie, że obszar technologii informatycznych nie jest kierowany przez obszar biznesu i to jest przyczyną w dużej mierze obecnych nieporozumień. Brak właściwego zarządzania projektami informatycznymi ze strony biznesu przyczynia się w dużej mierze do powstawania obszaru, w którym rozwiązania informatyczne oderwane są od ich użytkowników.

Możliwości szybkiego łączenia się i współpracy przez prowadzenie rozmów dzielenie się grafiką, zdjęciami, muzyką z innymi na świecie jest dużo bardziej ograniczony obecnie w większość biznesów niż kiedyś. Znajdowanie i kupowanie nowego oprogramowania  poprzez kliknięcie przycisku w sklepie z aplikacjami w świecie konsumenckim jest czymś normalnym w świecie biznesowym nie do pomyślenia i zaakceptowania. Doświadczenia użytkowników zmieniają się: starzenie się oprogramowania i bardzo wolno ewoluujący graficzny interfejs użytkownika nie nadąża z interfejsem wykorzystującym dotyk i ruchy palców w nowych aplikacjach klienckich, które pracują dużo lepiej w wielu sytuacjach. W aplikacjach biznesowych takie cechy aplikacji wdrażane są latami, a niekiedy w ogóle.


Dokąd zmierzają aplikacje informatyczne?

Jeżeli pokusimy się o projekcję obecnych trendów to musimy sobie zadąć pytanie: jaki będzie wynik?
Dokąd dojdziemy w naszej projekcji? Co może się zdarzyć?
Czy rozwiązania skierowane na rynek konsumencki będą zupełnie inne niż skierowane na rynek biznesowy?
Czy aplikacje będą miały podobne interfejsy nieznacznie różniące się okienkami?
A może oba rynki pójdą w zupełnie różnych kierunkach powodując jeszcze większe różnice w sposobie użytkowania aplikacji biznesowych i konsumenckich?
Jakie są na rynku trendy IT na najbliższe lata?
A może to jest jeden trend w zakresie wszystkich obszarów IT?
Jak firmy dostosują swoją działalność do zmieniającego się rynku?

Na kolejnych stronach przedstawiamy opis pięciu trendów IT.