Outsourcing rozwoju oprogramowania

Outsourcing rozwoju oprogramowania

Tworzenie aplikacji

Outsourcing rozwoju oprogramowania to dobry i sprawdzony sposób na rozwijanie aplikacji biznesowych. Zamiast w ramach własnych struktur budować i utrzymywać dział informatyków, programistów, menadżerów projektów, projektantów interfac’e-ów, specjalistów od user experience, specjalistów od customer journe, możesz zamówić usługę rozwój oprogramowania.

Każda firma stoi przed wyzwaniami. Tak samo jak w analizie SWOT, tak samo w tym przypadku, wyzwania można podzielić na wewnętrzne i zewnętrze. Wyzwania zewnętrzne determinowane są przez klika czynników, środowisko, konkurencję i klientów. Wyzwania wewnętrze to stawiane wymagani i oczekiwania właścicieli, kadry menadżerskiej, pracowników.

Jednym z obszarów określających pozycję konkurencyjną firmy na rynku jest umiejętność podejmowania lepszych decyzji. Decyzji, które w dużej mierze oparte są na dostępie do właściwych danych. Oprogramowanie jest narzędziem, które umożliwia firmie dostęp do danych zarówno posiadanych wewnątrz organizacji jak i danych, które są dostępne w jej otoczeniu.

Firma chcąc istnieć w długim okresie czasu musi się rozwijać. Może rozwijać się angażując i wykorzystując zasoby wewnętrzne lub wynajmować lub kupować usługi. W tym przypadku usług outsourcingowych rozwoju oprogramowania. Jest wiele, różnych czynników, które firma może i powinna wziąć pod uwagę wybierając firmę outsourcingową do rozwoju oprogramowania. Poniżej w kilku punktach przedstawiamy czynniki mówiące za i przeciw korzystania z usług outsourcingowych rozwoju oprogramowania:

Czynniki stojące przeciw outsourcingiem rozwoju oprogramowania:
 • Brak pełnej kontroli nad procesem tworzenia oprogramowania
 • Lepsza znajomość i zrozumienie przez programistów wymagań użytkowników
 • Mniejsza osobowo firma
 • Możliwość wykorzystania programistów w innych projektach

Czynniki stojące za outsourcingiem rozwoju oprogramowania:

 • Zyskanie czasu dostępu od zaraz do kompetentnych programistów
 • Przejęcie z kosztów pracowniczych na kupno usług
 • Mniejszy zespół ludzki
 • Zyskanie przestrzeni biurowej
Jak pracujemy tworząc aplikacje w ramach outsourcingu rozwoju oprogramowania:
 • Sprawdzone metodyki –w różnych projektach stosujemy różne metodyki rozwoju oprogramowania. Tworząc nowe aplikacje stosujemy agile, gdyż w większości wypadków klienci zmieniają, modyfikują swoje wymagania odnośnie efektu końcowego. Rozbudowując aplikację już istniejącą stosujemy kaskadowy model tworzenia aplikacji.
 • Komunikacja – do zarządzania rozwojem oprogramowania tworzymy wspólną platformę komunikacji z klientami. Komunikacja polega na zgłaszaniu uwaga oraz pełnym nadzorze nad ich realizacji i wdrożeniem.
 • Doświadczenie – rozwijamy oprogramowanie dla wielu, różnych firm równocześnie. Posiadamy zespół programistów, którzy realizując różne, złożone problemy jest w stanie dostarczyć sprawdzone i proste rozwiązanie w założonym i uzgodnionym czasie i budżecie.
 • Jakość – zastosowana i wdrożona metodyka rozwoju oprogramowania daje pewność otrzymania przez klientów sprawdzonych, przetestowanych programów.

Powiązane artykuły