Raport z audytu IT

Raport z audytu IT

Klienci oczekują od działów informatycznych rzetelnych informacji aby przygotować np. raporty finansowe i plany marketingowe. Zewnętrzni audytorzy firm polegają na danych finansowych i personalnych w celu przygotowania audytu. My wspieramy wszystkie strony w procesie osiągania przez nich ich celów i planów.

Raport z audytu informatycznego

Audyt informatyczny to uporządkowana, mierzalna ocena przedstawiająca sposób w jaki firma lub organizacja wdrożyła politykę bezpieczeństwa IT. Zewnętrza firma, świadcząca usługi audytu IT pracuje, posiadając pełną wiedzę na temat firmy w celu zrozumienia zagadnień, jakie muszą podlegać audytowi.

Metodologia pracy audytora IT
  • Przeprowadzania indywidualnych rozmów z użytkownikami systemów komputerowych,
  • Wykonywanie skanów sieci informatycznej przy pomowcy odpowiedniego oprogramowania
  • Sprawdzanie ustawień systemów operacyjnych i aplikacji
  • Analiza dostępności i współdzielenia sieci informatycznej
  • Analiza danych historycznych.