Audyt Lotus Domino

Audyt Lotus Domino

Analiza posiadanego rozwiązania, przygotowanie raportu określającego stan obecny oraz sugestie usprawnień mających na celu poprawę funkcjonowania środowiska Lotus Notes/Domino oraz zarekomendowanie kierunków zmian.

Przegląd aplikacji zbudowanych w środowisku Domino
Analiza posiadanych oraz wykorzystywanych rozwiązań w środowisku Domino.

Etapy projektu audytu serwerów Lotus Domino

1: Analiza środowiska

Pierwszy etap ma na celu dokładne zapoznanie się z aktualną konfiguracją oraz parametrami środowiska Lotus Domino. W czasie tych prac ComminT dokona analizy bieżącej infrastruktury, zapozna się z dostępną dokumentacją oraz przeprowadzi niezbędne konsultacje dotyczące wykorzystania środowiska w Firmie Klienta. Poprzez kontakty z użytkownikami aplikacji ComminT określi dokładne cechy, jakie musi spełniać środowiskom, aby zaspokajało potrzeby pracowników Firmy Klienta.

2: Propozycja modyfikacji środowiska

W oparciu o analizę i rozmowy przeprowadzone w Firmie Klienta ComminT zaproponuje unowocześnienia i zmiany jakie należy i można dokonać aby środowisko realizowało poszczególne zagadnienia. ComminT dokona analizy bezpieczeństwa środowiska ze szczególnym naciskiem na znalezienie luk oraz słabych punktów. ten ma na celu skonfrontowanie podejścia ComminT do funkcji jakie ma realizować środowisko Lotus Domino z oczekiwaniami użytkowników w Firmie Klienta. W procesie realizacje tego etapu nastąpi wybranie drogi rozwoju, która będzie najbardziej odpowiadała użytkownikom.

3: Wdrożenie zmian

Po przedstawieniu cech różnych możliwości usprawnienia środowiska ComminT wdroży zaakceptowane zamiany w Firmie Klienta. Przed wdrożeniem produkcyjnym nastąpi wdrożenie pilotażowe, mające na celu przetestowanie nowych rozwiązań.

4: Transfer wiedzy

Po zakończeniu zmian ComminT dostarczy i przekaże kompletną dokumentację konfiguracji oraz możliwości środowiska aplikacji w języku polskim Firmie Klienta.

5: Świadczenie usług wsparcia w zakresie administracji środowiskiem Lotus Domino

Po przeprowadzeniu audytu środowiska Lotus Domino w Firmie Klienta, ComminT będzie w stanie w sposób odpowiedzialny zaoferować konkurencyjne warunki w zakresie bieżącego wsparcia działań w zakresie administracji środowiskiem Lotus Domino w sposób stały lub periodycznie.
W ramach usług powdrożeniowych ComminT oferuje wsparcie w zakresie korzystania ze środowiska przez okres dwudziestu dni roboczych w trybie testu produkcyjnego (wsparcie nie oznacza stałej obecności w Firmie Klienta.

Zakres usług

Zakres czynności jakie ComminT może zaoferować w ramach wsparcia bieżących działań administracyjnych środowiskiem Lotus Domino:

 • Rozwiązywanie bieżących problemów użytkowników korzystających z systemu.
 • Instalacja i konfiguracja oprogramowania Lotus Domino.
 • Wykonywanie comiesięcznych przeglądów technicznych systemu, optymalizacja ustawień konfiguracyjnych, rejestracja użytkowników, usuwanie użytkowników, przenoszenie użytkowników między jednostkami organizacyjnymi.
 • Doradztwo w zakresie procedur bezpieczeństwa, wystawiania certyfikatów, replikacji i współpracy domen Lotus Notes.
 • Zarządzanie prawami dostępu użytkowników do zasobów platformy Lotus Notes. W- Analiza List Kontroli Dostępów- Bieżąca kontrola zawartości grup o istotnym znaczeniu pod względem bezpieczeństwa i kasowanie użytkowników, którzy w ewidentny nie powinni do tej grupy należeć- Usuwanie z grup wpisów nieistniejących użytkowników lub dopisywanie do grup użytkowników nowo utworzonych, jeżeli nie zostało to wykonane w trakcie rejestracji.- Wyszukiwanie potencjalnych luk w systemie kontroli dostępu i wskazywanie zagrożenia
 • Wykonywanie upgrad’ów (uaktualnień) systemu w zakresie tej samej wersji oprogramowania..
 • Zarządzanie parametrami konfiguracji replikacji.
 • Rekomendowanie, testowanie i implementowanie rozwiązań związanych zą systemu Lotus Notes/Domino lub integrowaniem tej infrastruktury zsystemami informatycznymi. Analiza bieżącego stanu systemu Lotus Notes/Domino i propozycje zmian w związku z rozwojem firmy.
 • Udział w przebudowie infrastruktury komunikacyjnej w obszarach mających związek zLotus Notes/Domino. W tym asysta techniczna na życzenie Firmy w trakcie wykonywania prac instalacyjno -konfiguracyjnych innego oprogramowania, za które odpowiedzialni są bezpośrednio pracownicy Firmy w zakresie działań mających ścisły związek z platformą Lotus Domino/Notes.
 • Opracowanie procedur działania przy wykonywaniu typowych prac związanych z administrowaniem systemu z uwzględnieniem listy osób odpowiedzialnych za określone zadania i sposobu przekazywania im informacji.
 • Opracowanie metod systematycznego nadzoru i monitorowania infrastruktury Lotus Notes/Domino.
 • Rekomendowanie nowych rozwiązań zmierzających do rozwiązania ważnych problemów biznesowych Firmy.
 • Przygotowywanie procedur archiwizacji i backup’u danych.
 • Prowadzenie dziennika prac wykonanych na rzecz Firmy.
 • Obsługa awarii i sytuacja nietypowych.

Efekt końcowy przeprowadzenia audytu

Efektem końcowym projektu będzie stworzenie i wdrożenie stabilnego i środowiska Lotus Domino u Klienta oraz w zależności od wybranego modelu współpracy posiadanie stałego lub periodycznego wsparcia administrowania środowiskiem Lotus Domino oraz tworzenia aplikacji.

Zapewniamy, że użytkownicy środowiska odniosą wymierne korzyści wynikające z poprawy jego działania środowiska Lotus Domino.

Profil współpracy

Proponujemy elastyczny profil współpracy, który można podzielić na następujące formy:
Rozliczenie za godziny pracy konsultanta, miesięczny o określonym zakresie obowiązków, według ustalonego projektu, umowa ramowa z określoną liczbą godzin w abonamencie.