Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych

Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych

Tworzenie aplikacji

Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych to temat bardzo często poruszany w różnych artykułach. Również firmy badawcze poruszają temat automatyzacji procesów biznesowych w swoich publikacjach przedstawiając zestawienia i porównania. Świat się zmienia. Aplikacje do automatyzacji procesów biznesowych też się zmieniają. Stąd kolejny artykuł na ten temat.

To, co obecnie napędza zmiany na rynku aplikacji do automatyzacji procesów biznesowych to nastęujce czynniki:

  • Zmiany na rynku pracy – coraz trudniej znaleźć i utrzymać pracownika. Pracownicy są coraz bardziej kosztowni dla firm, firmom opłaca się inwestować w aplikacje do automatyzacji procesów biznesowych.

  • Powszechny dostęp do internetu – zarówno w pracy jak i w terenie na urządzeniach mobilnych.

  • Postęp technologii – zarówno zmiany w zakresie sprzętu ale również sposobu korzystania z aplikacji. Aplikacje, które w przeszłości stały się bardzo popularne, obecnie muszą przechodzić istotne zmiany. Zamiany, które podyktowane są innym sposobem korzystania z nich przez użytkowników.

  • Dzięki tym trendom, nawet małe firmy stać obecnie na zakup, lub korzystanie na zasadzie aplikacji SaaS z aplikacji do automatyzacji procesów biznesowych.

Żadna firma nie osiągnie istotnej przewagi konkurencyjnej bez aplikacji. Obecne środowisko pracy, to wykonywanie wielu, różnych działań w ciągu całego dnia pracy. Tylko aplikacja jest w stanie w prosty sposób ułatwić ogarnięcie wszystkich zadań i ich terminów.

Samo zarządzanie procesami automatycznymi już nie wystarcza. Obecnie istotne jest wykorzystanie działań automatycznych do odciążenia pracowników od czynności powtarzalnych. Czynności powtarzalnych, rutynowych niewymagających aktywności od jej użytkowników. Aplikacje je automatyzujące są teraźniejszością i przyszłością.

Według różnych danych handlowcy poświęcają tylko około połowy czasu pracy na aktywną sprzedaż. Bardzo dużo czasu poświęcają na wykonywanie działań rutynowych, które są niezbędne dla firmy, ale im nie pomagają w żaden sposób zrealizować założonych celów. Są to zadania, które można zautomatyzować.

Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych umożliwia uzyskanie w firmie jednej najbardziej istotnej korzyści, daje jej użytkownikom więcej czasu. Więcej czasu na wykonanie innych nie rutynowych zadań. Aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych stwarza przestrzeń do lepszego wykorzystania potencjału pracowników. Stwarza lepsze środowisko pracy dla wszystkich, którzy z niej korzystają.

Sama aplikacja do automatyzacji procesów biznesowych nic nie wykonuje, nic nie robi. Poza realizacją procesów, które są w niej stworzone.

Procesy automatyczne to na przykład:

Połączenie aktywności użytkowników na stronie internetowej z automatycznym zapisem danych w aplikacji CRM.

Otagownie użytkownika na podstawie jego aktywności na stronie internetowej.

Automatyczne przypisanie użytkownika do odpowiedniego handlowca na podstawie jego profilu.

Powiązane artykuły