Elektroniczny obieg faktur kosztowych, aplikacja

Elektroniczny obieg faktur kosztowych, aplikacja

Obieg faktur

Elektroniczny obieg faktur kosztowych to aplikacja webowa, która jest używana do usprawnienia i automatyzacji procesów płatności, redukcji zadań ręcznych i zapewnienia lepszej przejrzystości i kontroli nad danymi finansowymi w organizacji.

Elektroniczny obieg faktur kosztowych jako proces

Elektroniczny obieg faktur kosztowych umożliwia firmom bezdotykowe przetwarzanie faktur od dostawców bez ingerencji użytkowników procesu, zapewniając cyfrowy obieg dokumentów w celu zarządzania krokami wcześniej obsługiwanymi przez pracowników działów finansowego oraz miejscowego.

Całościowa automatyzacja rozliczeń rozpoczyna się od przechwytywania danych z faktur w formacie cyfrowym, zwykle za pomocą metody skanowania lub przechwytywania, takiej jak optyczne rozpoznawanie znaków (OCR).

Następnie automatyzacja zarządza kodowaniem i trasowaniem faktury kosztowej poprzez elektroniczny obieg dokumentów, który działa w oparciu o specyficzną logikę skonfigurowaną w aplikacji.

Elektroniczny obieg faktur kosztowych może być zintegrowana z systemami ERP, płynnie przesyłając dane pomiędzy dwoma systemami bez obciążania środowiska ERP lub zasobów IT przedsiębiorstwa.

Elektroniczny obieg faktur kosztowych znacznie ograniczyła ryzyko oszustw, dając kierownictwu i pracownikom działu rozliczeń niespotykane dotąd możliwości wglądu i raportowania w przepływ faktur i transakcji w całej firmie.

Elektroniczny obieg faktur kosztowych może zapewnić znaczne oszczędności kosztów dla firmy, wykraczające poza oczekiwane oszczędności wynikające z eliminacji zadań wykonywanych ręcznie. Firmy mogą zoptymalizować portfel dostawców, unikać podwójnych lub błędnych płatności oraz korzystać ze zniżek za przedterminowe płatności.

Jak automatyzować elektroniczny obieg faktur kosztowych?

Organizacje, które chcą zautomatyzować rachunki płatne zazwyczaj wdrażają rozwiązanie automatyzacji AP, które jest podłączone do systemu ERP i potencjalnych innych aplikacji biznesowych. Obecnie na rynku dostępne są aplikacje internetowe do obsługi płatności w chmurze dla firm różnej wielkości i z różnych branż.

Elektroniczny obieg faktur kosztowych działa w różny sposób w zależności od rodzaju obsługiwanych faktur od dostawców. W przypadku wydatków pośrednich lub wydatków, aplikacja do automatyzacji zobowiązań będzie obsługiwać automatyczne przechwytywanie danych, kodowanie i dystrybucję faktury do odpowiednich osób w organizacji. W przypadku wydatków bezpośrednich, gdy w grę wchodzi zamówienie zakupu, elektroniczny obieg faktur kosztowych automatycznie dopasuje dane z faktury do zamówienia zakupu i, jeśli wszystko się zgadza, bezpośrednio prześle fakturę do zapłaty bez żadnej interwencji człowieka. Jest to tzw. bezdotykowe przetwarzanie faktur i końcowy cel automatyzacji płatności.

Jak wybrać elektroniczny obieg faktur kosztowych?

Firmy, które chcą wybrać aplikację elektroniczny obieg faktur kosztowych, powinny dokładnie przeanalizować różne opcje rozwiązań automatyzacji AP, aby zapewnić jak najlepsze dopasowanie do ich organizacji. Niezwykle istotne jest, aby wybrane oprogramowanie do automatyzacji obiegu faktur kosztowych mogło obsługiwać każdy scenariusz przetwarzania faktur, aby zapewnić prawdziwą automatyzację obsługi faktur oraz dużą oszczędność czasu i kosztów. Ponadto, ważne jest, aby zrozumieć, jak nowa aplikacja internetowa automatyzuje punkty dostępowe. Jak integruje się z istniejącym systemem ERP, aby zapewnić synchronizację danych i usprawnić proces, usuwając ręczne zadania i zapewniając automatyzację płatności.

Elektroniczny obieg faktur kosztowych, za pomocą aplikacji internetowej

Firmy korzystające z elektronicznego obiegu faktur kosztowych przetwarzają ponad 90% swoich faktur w ramach w pełni zautomatyzowanych, bezdotykowych procesów workflow.

Czy chcesz zwiększyć stopień automatyzacji procesów biznesowych w firmie? Napisz do nas!

Powiązane artykuły