Business continuity

Business continuity

Disaster recovery

Zapewnienie ciągłości pracy firmy – business continuity

Firmy w coraz większym stopniu są uzależnione od technologii informatycznych. Ta zależność powoduje narażenie infrastruktury firmy na ataki z zewnątrz. Brak dostępu do danych dla Klientów może być przyczyną dużych straty wynikających z braku możliwości sprzedaży towarów oraz świadczenia usług.

Należy podkreślić, że katastrofy bardzo rzadko mają miejsce. Bardzo trudno również przewidzieć, kiedy one nastąpią. Jednak, kiedy katastrofa ma już miejsce trudno wykonać jakiekolwiek działanie i na prewencje jest już zdecydowanie za późno.

Zespół ComminT pracuje w celu zapewnienia stałego dostępu do wszystkich zasobów informatycznych naszych klientów. Poprzez świadczenie profesjonalnych usług, pracujemy, aby zaplanować, zaprojektować oraz wdrożyć rozwiązania mające na celu zapewnienie ciągłości działania kluczowych systemów informatycznych. Rozwiązania ComminT są dostosowane do potrzeb i możliwości naszych klientów.

Korzyści z wdrożenia rozwiązań business contiunity:

  • Zabezpieczenie przychodów
  • Zapewnienie świadczenia usług dla Twoich klientów
  • Usprawnienie procesów biznesowych
  • Zwiększenie dostępności usług informatycznych
  • Zabezpieczenie danych i informacji biznesowych
  • Zarządzanie ryzykiem
  • Spokój

Powiązane artykuły