ROI w outsourcingu IT

ROI w outsourcingu IT

Outsourcing IT Warszawa

Return on outsourcing – zwrot z inwestycji w outsourcing informatyczny

ROI w outsourcingu IT, wprowadzenie

Aby pomóc klientom w procesie dokonania najlepszej decyzji ComminT opracował i przygotował metodologię, która umożliwia rzetelną ocenę zysków wynikających z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych. Aby przedstawić zyski z wdrożenia outsourcingu informatycznego proszę zapoznać się z tym dokumentem.

Ten krótki opis przedstawia korzyści i zyski finansowe z zastosowania usług informatycznych w modelu outsourcingu. W modelu, w którym usługi informatyczne są realizowane przez firmę zewnętrzną. Tekst ten dotyczący zwrot z outsourcingu ma stanowić dla klientów porównanie w ich finansowych oraz organizacyjnych wyników w porównaniu z innymi firmami. Celem dokumentu jest również pokazanie firmom miejsc, w których mogą uzyskać jeszcze lepsze rezultaty.

Outsourcing usług informatycznych jako usługa istnieje na rynku już ponad dwie dekady. W czasie, tego długiego okresu, firmy korzystają z outsourcingu usług informatycznych zarówno w czasach prosperity jak również spowolnienia gospodarczego. Faktycznie, outsourcing tworzenia oprogramowania oraz outsourcing utrzymania środowiska informatycznego może przynieść nawet 40% oszczędności w skali roku.

Po procesie wdrożenia outsourcingu usług informatycznych i osiągnięciu założonych celów w zakresie oszczędności wiele firm zastanawia się, co dalej.

Co powinna zrobić firma po wdrożeniu outsourcingu usług informatycznych?

Firmy, które zwracają się do nas z pytaniami dotyczącymi outsourcingu zastanawiają się nad zagadnieniami:

 • Czy zrobiliśmy już wszystko w celu optymalizacji infrastruktury informatycznej?
 • Czy wybraliśmy właściwe obszary działalności w celu ich przekazania do firmy oferującej usługi outsourcingowe?
 • Jak wyglądają nasze korzyści z wdrożenia outsourcingu usług informatycznych w porównaniu do innych firm na rynku o podobnej skali działania i podobnym profilu działalności?
 • Czy pozycjonujemy usługi informatyczne na właściwym miejscu w naszej strategii zarządzania firmą?
 • Czy jesteśmy w stanie zmierzyć wartość biznesową, jaką generuje dla nas outsourcing usług informatycznych?

Wiele z firm, które planują wdrożyć outsourcing IT oraz firmy, które wdrożyły outsourcing informatyczny zna odpowiedzi na te pytania, ale każda z nich stara się zmierzyć korzyści z wdrożenia outsourcingu. Oprócz wartości, które można zmierzyć działalność działu informatyki a w przyszłości outsourcingu informatycznego niesie ze sobą korzyści biznesowe, które nie można zmierzyć uwzględniając tylko aspekt finansowy. Firmy mają świadomość roli, jaką pełni informatyka w obszarze tworzenia ich wartości biznesowej. W wielu wypadkach – mając na uwadze pewne skrzywienie obrazu własnej firmy posiadane przez jej pracowników zarówno szczebla zarządczego jak również kierowników odpowiedzialnych za poszczególne działy - firma zewnętrzna może łatwiej zidentyfikować realne korzyści wdrożenia outsourcingu informatycznego. Firma zewnętrzna może efektywnie zidentyfikować oraz obliczyć nie tylko zwrot z zastosowania outsourcingu usług informatycznych, ale również inne czynniki jakie generuje IT i poprzez które ma wpływ na rezultat biznesowy całej firmy.

Mając wieloletnie doświadczenie w zakresie świadczenia usług outsourcingowych w obszarze informatyki, ComminT przygotował model obliczenia zwrotu z outsourcingu. Model uwzględnia obecne oraz przyszłe przychody, zyski, korzyści -zwroty -z inwestycji w dwóch obszarach:

 • outsourcingu usług informatycznych w zakresie pierwszej i drugiej linii wsparcia

jak również

 • outsourcingu tworzenia i rozwoju oprogramowania.

Model obliczania ROO - return on outsourcing – zwrot z outsourcingu umożliwia uzyskanie przez klientów następujących korzyści:  
Korzyści z obliczenia - ROO - return on outsourcing – zwrot z outsourcingu:

 • Korzyści wynikające z korzystania z wiedzy zgromadzonej w firmie outsourcingowej poprzez realizację wielu, różnych usług dla klientów reprezentujących różne sektory gospodarki
 • Zrozumienie najlepszych praktyk stosowanych w branży
 • Porównanie planowanych korzyści finansowych wynikających z wdrożenia outsourcingu w konkretnym segmencie gospodarki

Pracownicy firmy ComminT w ciągu wielu lat swojej działalności w obszarze świadczenia profesjonalnych usług outsourcingowych mieli okazje rozmawiać z wieloma członkami zarządów oraz kierownikami średniego szczebla. Tematem wielu rozmów było zagadnienie jak zmierzyć i obliczyć zwrot z outsourcingu. Jak skwantyfikować możliwie największą liczbę czynników , które można i należy zidentyfikować, zmierzyć i porównać z wynikami osiąganymi przez inne firmy reprezentujące tę sama branżę i skalę biznesu. Te wszystkie rozmowy i spotkania przyczyniły się do przygotowania i opracowania metodologii obliczenia zwrotu z outsourcingu.

Opracowana metodologia pomiaru korzyści z zastosowania outsourcingu informatycznego pozwala spojrzeć na outsourcing z dwóch stron:

 • W pierwszym podejściu firmy widzą koszty rozpoczęcia współpracy z firmą świadczącą usługi outsourcingowe, oraz wpływ który wdrożenie outsourcingu informatycznego może mieć na jej wyniki finansowe oraz procesy biznesowe.
 • W drugim podejściu umożliwia porównanie ich wyników z wynikami innych firm z ich branży i porównywalnej wielkości.

Powiązane artykuły