Audyt wdrożenia aplikacji
Audyt wdrożenia ma na celu: uzyskanie produktu końcowego spełniającego założone wymagania; zachowanie przez wykonawcę i odbiorcę Systemu reguł...