Kompetencje firmy w zakresie IT

Kompetencje firmy IT

O firmie

Kompetencje firmy IT, ComminT koncentrują się na dwóch obszarach: projektowanie aplikacji internetowych oraz usługi IT dla firm.

 • Projektowanie aplikacji internetowych, to bardzo szerokie spektrum aplikacji. począwszy od prostych aplikacji typu baza wiedzy. Po skomplikowane aplikacje, zawierające wieloetapowe procesy biznesowe, aplikacje dla firm leasingowych, aplikacje obieg faktur kosztowych.
 • Usługi IT dla firm, w tym obszarze pomagamy firmom w codziennym wykorzystaniu narzędzi informatycznych. Celem naszych prac jest propozycja i wdrażanie rozwiązań zwiększających efektywność pracowników. Świadczymy usługi IT dla firm, które są świadome możliwości, jakie oferują obecnie dostępne aplikacje internetowe, systemy informatyczne, urządzenia.

Kompetencje firmy IT

Zespół technologiczny składa się z kilku osób zajmujących się rozwiązaniami opartymi na MS SharePoint, Java, Java Script, PHP, Angular od wielu lat. Konsultanci oraz programiści pracujący dla ComminT Sp. z o.o. w ostatnim okresie byli zaangażowani w następujące projekty.

Sektor teleinformatyczny
 • Przegląd infrastruktury systemu informatycznego opartego na rozwiązaniach IBM i Microsoft. Zadanie to wykonaliśmy jako podwykonawcy dla jednej z największych firm IT w Polsce.
 • Integracja systemów MS Exchange, MS SharePoint
 • Projekt systemu współpracy systemów poczty elektronicznej z rozwiązaniami inertnetowymi, extranetowymi oraz intranetowymi.
 • Opracowanie technologii integrującej skanowanie dokumentów z bazami MS SQL, MySQL
Sektor mediów
 • Grupowa realizacja zadań oraz podejmowanie decyzji w interdyscyplinarnych grupach roboczych
 • Zarządzanie relacjami z klientem (CRM)
 • Centrum informacji
 • Zarządzanie projektami i zasobami
 • Zarządzanie cyklem obiegu dokumentów (workflow)
Sektor przemysłowy
 • Przegląd infrastruktury systemu informatycznego opartego na rozwiązaniach Microsoft .
 • Zaproponowanie rozwiązania typu SFA dla handlowców oraz kanału dystrybucyjnego producenta z sektora B2B
 • Administracja serwerami Microsoft, Linux
 • Zarządzanie projektami i zasobami
Sektor usług bankowych
 • Uaktualnienia serwerów Microsoft, Linux  do nowszych wersji
 • Administracja serwerami Microsoft, Linux
 • Konfiguracja klastrów serwerów Microsoft, Linux
Sektor usług ubezpieczeniowych
 • Zarządzanie procesem współpracy z agentami ubezpieczeniowymi
 • Rozlicznie agentów ubezpieczeniowych
Sektor usług B2B
 • Zarządzanie potencjałem ludzkim
 • Obsługa HR
Konsultanci ComminT posiadają umiejętności programowania na poziomie:
 • .NET
 • C#,
 • Java, HTML, PHP.
 • Projektowanie mySQL, z wykorzystaniem jQuery, JavaScript, .nsf

Styl pracy ComminT

Stosujemy pragmatyczne podejście do realizacji projektów informatycznych bazując na uznanych standardach metodycznych. Twórcy tych standardów, światowe autorytety, eksperci w dziedzinie biznesowych zastosowań informatyki są naszymi stałymi partnerami, a za naszym pośrednictwem są też dostępni dla naszych klientów.

Aby dobrze pełnić wobec naszych klientów rolę architekta strategii informacyjnych, rozwijamy przede wszystkim te aspekty naszej organizacji, które sprzyjają kreatywności, poczuciu odpowiedzialności za skutki naszej pracy dla klientów i sięganiu po rozwiązania stanowiące czołowe zdobycze technologii informatycznej. Poza ciągłym rozwojem kompetencyjnym naszej kadry i sprawną strukturą zarządzania fundamentem naszej firmy jest kultura organizacyjna oparta na kilku podstawowych wartościach:

 • Użyteczność
 • Efektywność
 • Jakość
 • Samodoskonalenie
 • Rzetelna konkurencja.
Kompetencje pracowników IT ComminT

W ramach kompetencji IT skupiamy się na trzech, najbardziej istotnych wśród pracowników firmy Commint.

 • Dzielenie się wiedzą – mała firma It musi zarządzać przepływem informacji o klientach, o zastosowanych rozwiązaniach. Stawiamy na osoby, które chcą i umieją się dzielić wiedzą. Tą która posiadają i tą która pozyskują pracując w Commint.
 • Kreatywność – szukamy osób, które chcą, posiadają wyobraźnię, aby znaleźć oraz wdrożyć nowe rozwiązanie. Stworzyć nowy algorytm, w inny sposób udostępnić usługi klientom.
 • Elastyczność poznawcza – z uwagi na fakt, że jesteśmy małą firmą, tworzymy projekty informatyczne, które trwają około roku. Szukamy osób, które umieją szybko dostosować się do zmian warunków projektu. Umieją szybko się wdrożyć w nowy projekt, nowy zespół projektowy. Projektować aplikacje.
 • Inteligencja emocjonalna – mimo powszechnie dominującego nacisku na rozwijanie umiejętności technicznych, dla nas firmy projektującej aplikacje internetowe oraz świadczącej usługi IT dla firm, ważna jest współpraca w zespole. Umiejętność zrozumienia klientów, przyjęcia ich innej perspektywy, ich argumentów i racji.

 

Powiązane artykuły