Definicja ERM, Definicja Employee Relationship Management zarządzanie relacjami z pracownikami

Definicja ERM, Definicja Employee Relationship Management zarządzanie relacjami z pracownikami

Słownik outsourcingu

Definicja ERM – Employee Relationship Management – zarządzanie relacjami z pracownikami. Rozumiany retest również jako zarządzanie relacjami z pracownikami. Dotyczy wykorzystania technologii informatycznych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w firmie. System wspomagania zarządzania zasobami ludzkimi obejmuje kilka elementów; Zarządzanie szkoleniami – przygotowanie planu szkoleń dla całej firmy, integracja planu szkoleń ze ścieżką rozwoju osób, zarządzanie szkoleniami i praktykami, Płace – czyli tak zwany twardy HR – system kadrowo płacowy ma na celu prawidłowe naliczenie i rozliczenie płac, Rekrutacja pracowników – proces począwszy od wygenerowania potrzeby zatrudnienia pracownika, poprzez tworzenie oczekiwań w zakresie doświadczenia oraz kompetencji, gromadzenie życiorysów kandydatów ich ocena, zatrudnienie wybranej osoby i przygotowanie dla niej pakietu narzędzi aby mógł właściwie wykonywać swoje zadania, Zarządzanie czasem – zarządzanie i ocena działań wykonywanych przez pracowników, zarządzanie delegacjami i nadgodzinami.

WAŻNE: Definicja ERM, Definicja Employee Relationship Management – zarządzanie relacjami z pracownikami została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/

Powiązane artykuły