Definicja IPR, Definicja Intellectual Property Rights - prawa własności intelektualnej

Definicja IPR, Definicja Intellectual Property Rights - prawa własności intelektualnej

Definicja IPR - Intellectual Property Rights – prawa własności intelektualnej. Prawa do pomysłu. Własność intelektualna (protokół komunikacyjny sieci Internet) termin nawiązuje do liczby odrębnych typów wytworów umysłu, dla który zostały określone prawa własności oraz odpowiednie obszary prawa. Na mocy przepisów prawa własności intelektualnej, ich właścicielom są przyznane pewne wyłączne prawa do różnych niematerialnych aktywów, takich jak muzyka, utwór literacki utwór artystyczny, wynalazki, słowa, zwroty, symbole i projekty. Wspólne typy praw własności intelektualnej włączają prawa autorskie, znaki towarowe, patenty, prawa do wzornictwa przemysłowego.

WAŻNE: Definicja IPR, Definicja Intellectual Property Rights – prawa własności intelektualnej została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/