Cechy firmy outsourcingowej

Cechy firmy outsourcingowej

Wybierając firmę outsourcingową, klient decyduje się na wybór partnera niekiedy na kilka lat. Dlatego ważne jest aby obie firmy pasowały do siebie, umiały współpracować i realizować wspólne cele. Oto lista kilku cech, które powinien rozważyć klient chcąc wybrać właściwego partnera:

Kultura organizacyjna – spójna kultura organizacyjna obu firm klienta i firmy outsourcingowej. Jest to element najmniej doceniany w całym procesie wyboru firmy outsourcingowej. Obszar ten jest przyczyną, która powoduje późniejsze nieporozumienia już w procesie realizacji usług. W ramach wieloletniej współpracy stwarza główną przyczynę szukania innego usługodawcy. Który z klientów myśli o wartościach, jakim sam jest wieerny i którye sa istotne dla firmy outsourcingowej w procesie jej wyboru?

Doświadczenie – zdobyte w procesie realizacji podobnych usług, dla podobnych klientów, na podobnych rynkach, w podobny sposób, przez pracowników posiadających podobne kompetencje.

Dopasowanie – styl i sposób prowadzenia biznesu. Sposób w jaki klient oczekuje realizacji usług outsourcingowych. Elastyczność i możliwość dopasowania firmy świadczącej usługi outsourcingowe do zmieniających się potrzeb klienta. Wybierając firmę outsourcingową wielu klientów decyduje się skorzystać z osób świadczących samodzielnie tego typu usługi. Klienci Ci nie analizują co się stanie w przypadku gdy ich firma urośnie i będzie wymagała szybszej, bardziej sprawnej obsługi, której nie jest w stanie zapewnić firma jednoosobowa.

Kompetencje – posiadanie odpowiednich umiejętności przez firmę outsourcingową. Nie tylko poprzez posiadane certyfikaty i szkolenia. Ale również poprzez wiedzę i doświadczenie w niej zgromadzoną.

Cena – to zawsze bardzo wrażliwy parametr. Wybierając firmę outsourcingową wart porównać kilka ofert. Należy pamiętać, że sama cena nie powinna być czynnikiem najbardziej istotnym.
Zaufanie – trudno współpracować z firmą outsourcingową, która w wielu wypadkach ma dostęp do bardzo wrażliwych danych, nie mając do niej pełnego zaufania.