Zespół wybierający firmę outsourcingową

Zespół wybierający firmę outsourcingową

Cechy firmy IT

Zespół wybierający firmę outsourcingową

Celem stworzenia w ramach firmy zespołu zajmującego się wyborem firmy outsourcingowej jest poznanie potrzeb jak największego grona przyszłych jej klientów, zaangażowanie menadżerów, opracowanie wszystkich procedur, metod i wskaźników pomiaru usług i oferentów. Ważne jest aby zespół stanowił przekrój pracowników różnych działów i obszarów biznesowych firmy. W zespół powinni być zaangażowani zarówno pracownicy, których praca i zadania mają być przekazane firmie outsourcingowej oraz ci, którzy obecnie korzystają z tych usług.

Zespół

Kompetencje zespołu wybierającego firmę świadczące usługi outsourcingowe:

Obiektywizm – umiejętność określenia wymagań, przy jednoczesnym zachowaniu oczekiwanego poziomu realizacji usług.

Analiza – umiejętność porównywania niekiedy sprzecznych ze sobą danych. Szukanie korzyści, w miejscach, w których inni ich nie widzą.

Otwartość – zdolność wysłuchania różnych, czasem sprzecznych interesów pracowników, kooperantów i usługodawców.

Wielowątkowość – umiejętność pracy w środowisku, w którym zachodzą szybkie i częste zmiany zarówno celów, obszarów analiz, jak i otoczenia biznesowego.

Konkurencyjność – umiejętność wyboru rozbieżnych celów i cech w porównaniu z różnymi założeniami i celami.

Integralność – umiejętność łączenia pracowników, procesów i technologii w jedną całość. Integralność może się zmieniać w ujęciu dynamicznym w każdym zakresie, czyli zmienia się liczba pracowników, zakres usług, procesy i technologia.

Cierpliwość – umiejętność wysłuchania do końca argumentów każdej ze stron w celu podjęcia decyzji najlepszej dla całej firmy.

Niezawisłość – umiejętność bycia odpornym na naciski i sugestie zarówno ze strony poszczególnych osób i grup przyszłych użytkowników, jak również dostawców.

Zespół ma za zadanie również odpowiedzieć na pytanie dlaczego chcemy skorzystać z firmy outsourcingowej? Na to pytanie odpowiedzią nie może być ogólny raport zawierający analizę SWOT outsourcingu ale również poparte wyliczeniami rachunki. Z naszych doświadczeń wynika, że nie wystarczy prowadzić w firmie tylko i wyłącznie księgowania wg. mpk -miejsc powstawania kosztów. Podejście do outsourcingu musi być poparte umiejętnością wykazania czystych obliczeń, czystych liczb. Tylko na prawdę nieliczne firmy mają prawidłowo zrobiony rachunek kosztów poszczególnych stanowisk pracy, oraz funkcji i procesów które są potrzebne i zachodzą w firmie.

Powiązane artykuły