Przejmowanie i inspirowanie ludzi

Przejmowanie i inspirowanie ludzi

Zarządzanie zmianą

Nasz zespół konsultantów jest podzielony na główne obszary działalności firmy:

  • Usługi informatyczne - outsourcing IT,
  • Usługi konsultingowe - tworzenie analiz i raportów,
  • Uslugi programistyczne - tworzenie i rozwój aplikacji.

Tak, nie jesteśmy duża firmą, nie posiadamy rozbudowanego działu administracji. Posiadamy kompetencje, którymi dzielimy się z naszymi klientami.

W swoich działaniach dążymy do inspirowania ludzi i czynimy ich życia zawodowe bezpieczne, wydajne i przyjemne. Opracowaliśmy własne procedury transferu, aby pomóc nam tworzyć zmotywowanych pracowników chętny do objęcia nowych zadań, chętnych do szukania nowych dróg i rozwiązań:

  • Technologie komunikacyjne umożlwiające dostosowane do kultury każdej firmy, jej skali i geograficznego położenia
  • Otwarta komunikacja, każdy rozumie cele, ale również firma rozumie potrzeby pracowników
  • Struktura organizacyjna połączona z przywództwem i odpowiedzialnością, umożliwiająca skuteczną realizację usług
  • Bezpieczeństwo posiadanych i zagwarantowanych przywilejów
  • Dostęp do korzyści wynikających z bycia pracownikiem firmy
  • Okazja by mieć swój udział w naszym przyszłym sukcesie

Sposób transferu pracowników

Udzielamy im wsparcia w zakresie zdobycia niezbędnych umiejętności i motywacji do pracy. Zachęcamy ich by zajęli się zagadnieniami, które pozwolą im rozwijać się. Inspirujemy ich naszym dynamicznym stylem zarządzania firmą i motywacyjnym systemem wynagrodzenia.

Ciągle usiłujemy budować i rozwijać stabilny, szczęśliwy, dobrze zmotywowany zespół. Zespół, który czuje wsparcie, jest dobrze oceniany i wynagradzany. Wydajność, odpowiedzialność, sposób świadczenia usług i kultura firmy są czynnikami, które mają za zadanie stworzyć innowacyjne i twórcze środowisko pracy. Środowisko pracy, w którym pracownicy czują się docenieni a klienci są przekonani, że ich problemy są sprawnie rozwiązywane.

Patrzymy na umiejętności i aspiracje każdego człowieka, aby zapewniać odpowiednie szkolenia i doradztwo personalne. Dostarczamy dostosowane, indywidualne szkolenia podczas pracy albo poprzez zewnętrzne szkolenia i kanały elektroniczne e-learing,  aby każdy mógł uczyć się według własnej prędkości i dogodnych ramach czasowych.

Powiązane artykuły