Efektywność pracy definicja

Efektywność pracy definicja

Efektywność pracy

Jak stworzyć i rozwijać firmę, która będzie efektywna w każdym aspekcie swojej działalności?

Nie jest to pytanie, na które można udzielić jednej i tylko jednej właściwej odpowiedzi. Tak jak różne są firmy i obszary ich działalności, tak samo wiele jest odpowiedzi na to pytanie. Jednak w każdej z firm można wyróżnić kilka elementów, które mają istotny wpływ na efektywność.

Efektywność pracy

Rozpocznę od wprowadzenia jednego, wspólnego mianownika. A mianowicie ustalenia, czym jest efektywność? Zanim odpowiem na to pytanie, muszę przyznać, że jest wiele aspektów efektywności. Aby dostosować rozumienie i interpretację pojęcia efektywności i przedstawić ściśle to, co opisuję na kolejnych stronach, muszę również zawęzić pojęcie efektywności. W książce będę odnosił się do pojęcia efektywności organizacyjnej.

Efektywność to zdolność firmy do optymalnego realizowania celów strategicznych poprzez tworzenie wartości dla jej właścicieli oraz klientów. Efektywna firma posiada świadomość w zakresie tematyki, jakie korzyści dostarcza i chce dostarczać w przyszłości swoim klientom poprzez oferowanie im towarów i usług oraz jakie wartości tworzy dla pracowników i właścicieli. Poprzez sformułowanie, że firma wie, rozumiem, pracownicy firmy. Nie tylko właściciel, zarząd, kierownicy, ale wszyscy jej pracownicy, począwszy od portiera i osoby dbającej o czystość po prezesa zarządu.

Mimo pozornej prostoty tego sformułowania większość firm nie ma wiedzy na ten temat. Ta książka ma być Twoim przewodnikiem poprzez świat efektywności Twojej firmy.

W książce poruszam również zagadnienie efektywności organizacyjnej. Pod tym pojęciem rozumiem zdolność przystosowania firmy do zmian zachodzących w jej otoczeniu poprzez najlepsze, możliwe wykorzystanie posiadanych zasobów w celu realizacji jej celów w długim okresie czasu.

Zasoby to kapitał, ludzie oraz technologie, w tym również technologie komunikacyjne. Ujęcie w definicji efektywności organizacyjnej długiego okresu czasu jest o tyle istotne, że wprowadzenie jakichkolwiek zmian powoduje w niemal każdej organizacji dołek efektywności. To znaczy, że po wprowadzeniu zmian firma musi się nauczyć działać w nowy sposób. W tym okresie, na krótki czas obniża się jej efektywność, by po nim „wejść” na nowy, wyższy poziom.

Przystosowanie do zmieniającego się otoczenia firma może realizować poprzez zarządzanie czterema obszarami: automatyzacja procesów biznesowych, zmiany organizacyjne oraz wykorzystanie aplikacji dedykowanych w tym obszarze (rozumiem tu dwa aspekty: maszyny i urządzenia), a także technologie informatyczne.

Czynniki mające wpływ na efektywność można podzielić na dwa główne obszary: czynniki dotyczące firmy oraz czynniki dotyczące pracowników.

Czynniki efektywności pracy pracowników to:
 • Wiedza i kompetencje – edukacja pracowników w połączeniu z ich doświadczeniem zawodowym oraz możliwościami rozwoju zawodowego.
 • Motywacja – czynniki wpływające na zaangażowanie i chęć do pracy pracowników.
 • Jakość środowiska pracy – równowaga pomiędzy życiem zawodowym a rodzinnym.
Czynniki efektywności pracy związane z firmą:
 • Aplikacje i środowisko pracy – ergonomia miejsca pracy, komputery, systemy informatyczne, w tym aplikacje: aplikacja zarządzanie wiedzą, aplikacja baza wiedzy, Wiki, ERP, CRM dla małej firmy, SCM.
 • Kultura firmy – wartości i cechy organizacji w powiązaniu z procesami biznesowymi. Kultura firmy to zbiór wartości i zasad, którymi kieruje się każdy członek grupy stanowiącej firmę. Kultura firmy to cele, procedury i normy określające środowisko pracy, jak również sposób komunikacji między pracownikami oraz dostęp i dystrybucja informacji. Do zagadnienia kultury zaliczam również stopień rozwoju firmy, czyli etap, na jakim w danej chwili się ona znajduje w procesie życia organizacji.
 • Struktura organizacyjna – to system formalnych zależności pomiędzy pracownikami oraz jej komórkami.
 • Zaangażowany kapitał – wielkość środków finansowych dostępnych w firmie w celu realizacji jej modelu biznesowego. Należy pamiętać, że nawet dwie firmy oferujące te same produkty, ale mające inne modele biznesowe – jedna firma, posiada centralne biuro i ulokowanych w nim pracowników, druga jest firmą wirtualną – potrzebują różnej wielkości kapitału w celu realizacji swojego modelu biznesowego.

Każda firma chcąca efektywnie się rozwijać musi dbać o rozwój każdego z wyżej wymienionych czynników oraz o ich odpowiednią równowagę. Każde niedostosowanie jednego z czynników do pozostałych powoduje, że firma staje się mniej efektywna.

Zastanów się:

 • Jak kultura Twojej firmy wspiera efektywność pracowników?
 • Czy masz właściwych liderów, którzy są w stanie pokierować firmą?
 • Czy promujesz właściwych przywódców w swojej firmie, tych, którzy inspirują innych do lepszej pracy?
 • Czy dajesz pracownikom właściwe aplikacje dedykowane?

Powiązane artykuły