Kultura stałego wzrostu efektywności pracy

Kultura stałego wzrostu efektywności pracy

Efektywność pracy

Stosowana do tej pory kultura organizacji mus się zmienić. Hierarchia firmy, oraz sposób podejmowania decyzji, polegający na wypracowaniu strategii przez zarząd a następnie dystrybucja informacji na coraz niższe szczeble firmy już nie wystarczają. Tworzenie planów strategicznych, SBU (strategicznych jednostek biznesowych), SP (selling proposition), w wielu wypadkach nie wystarczy i nie współgra z crowdsourcingiem, koncepcją modeli biznesowych, mobilnością i zasadami zarządzanie wiedzą nie tylko w firmie ale wykorzystywanie wiedzy i doświadczenia zarówno partnerów biznesowych jak i klientów.

Nowe, dostępne obecnie aplikacje dedykowane umożliwiają zmianę kultury firmy w kulturę efektywności pracy. Zmianę kultury firmy, która została wypracowana około 1980 roku. Wtedy królowała hierarchiczna struktura organizacji, z wieloma szczeblami zarządzania i bardzo skomplikowanym, czasochłonnym sposobem podejmowania decyzji. Kultura pracy, która polegała na tworzeniu planów strategicznych, posiadaniu tych samych konkurentów przez kolejne dziesięciolecia, rynków jednorodnych i jednowymiarowych. Obecnie wszystko się zmieniło poprzez dostęp każdego do nieograniczonych źródeł informacji oraz zmianę sposobu pracy polegającej na współpracy, nie tylko w ramach jednej firmy ale szerzej, również z konkurentami. Wpływ na całą firmę oraz jej otocznie można zaobserwować poprzez zmianę jej kultury.

Społeczne i mobilne aspekty pracy są wspierane poprzez aplikacje dedykowane w postaci elektronicznych urządzeń oraz usług. Umożliwiają one uspołecznienie wszystkich aspektów pracy. Społeczne oraz mobilne aspekty pracy muszą znaleźć swoje odzwierciedlenie i wsparcie w aplikacji dedykowanych, które mają wspomóc ich wykorzystywanie. Obecny sposób pracy polegający na wykorzystywaniu aplikacji dedykowanych do tworzenia dokumentów, różnych dokumentów, zmienia się w kierunku wykorzystania aplikacji dedykowanych do tworzenia środowiska wspólnej pracy, a nie samych dokumentów, których autorami, a nie jedynym wszystkowiedzącym autorem, są społeczności mniej lub bardziej otwarte. Aplikacje dedykowane mogą być wykorzystywane w sposób bardziej zbliżony do ludzkiej natury, odpowiadający sposobowi funkcjonowania. Producenci i dostawcy każdej, nowej generacji aplikacji dedykowanych oferują kolejne ulepszenia i ułatwienia w zakresie korzystania z ich również uwzględniając zmieniający się sposób w jaki z nich korzystamy.

Wszyscy użytkownicy nowych technologii doświadczają zmiany sposobu działania co ma istotny wpływ na efektywność pracy zespołów, w których funkcjonują. Zmiana sposobu pracy dotyczy zarówno naszego życia jako pracowników jak również sposobu współdziałania w życiu prywatnym.

Zmiany w zakresie kultury pracy obejmują następujące zagadnienia dotyczące efektywności pracy:

Wzrost efektywności pracy umożliwia wprowadzenie innowacji

Zagadnieniem najbardziej istotnym jest zmiana sposobu komunikacji, a co jest z tym związane relacji pomiędzy członkami zespołu. Członkowie zespołów, szybciej uzyskują lepszej jakości rozwiązania dzięki wykorzystaniu nowych aplikacji dedykowanych. Uzyskane rozwiązanie jest lepsze i zostanie szybciej zrealizowane, ponieważ w trakcie jego powstawania brało udział więcej osób, które mogły wnieść swój wkład w efekt końcowy.

Wzrost efektywności pracy umożliwia łatwiejszą, prostszą komunikację w firmie.

Wykorzystując technologie, użytkownicy mają mniejsze trudności w komunikowaniu się z większą liczba osób. Również zmiana struktury organizacyjnej firmy z hierarchicznej na strukturę płaską ma istotny wpływ na przepływ informacji. Obecnie zmiany w strukturze organizacyjnej należy wdrożyć w zakresie zmian dostępu do informacji w firmie. Dane powinny być powszechnie dostępne, nie tylko dla wybranych użytkowników.

Wzrost efektywności pracy umożliwia poprawę jakości realizacji zadań

Wdrażając nowe rozwiązania, następuje znacząca poprawa jakości realizowanych zadań. Taka sytuacja jest związana z faktem, że osoby odpowiedzialne za realizację zadań mają dostęp do bardziej wartościowych oraz nowszych danych. Ich praca jest realizowana przy współudziale innych osób, które do tej pory nie brały czynnego udziału w procesie realizacji tego typu zadań, co ma wpływ ich lepszą jakość.

Wzrost efektywności pracy umożliwia lepsze wykorzystanie posiadanych informacji

Mając dostęp do większej ilości danych łatwiej jest podjąć właściwą decyzję. Angażując osoby spoza firmy w proces tworzenia wartości, organizacja zyskuje nowe, do tej pory będące poza jej zasięgiem rozwiązania.

Wzrost efektywności pracy umożliwia wzmocnienie firmy i partnerstwa

Firmy, które komunikują się w sposób otwarty, ewidentnie pozostawiają dużo mniej miejsce na politykę i skryte zamiary. Transparentność, która jest możliwa, poprzez zastosowanie właściwych aplikacji, może na początku wydawać się trudna do zaakceptowania. W długim jednak okresie, otwartość na współpracę z innymi firmami, z otoczeniem pozwala uzyskać zupełnie nowe, wcześniej nieosiągalne korzyści.

Wzrost efektywności pracy umożliwia bardziej sprawne realizacje zadań, nie sposobów ich osiągnięcia

Wymiana i dostęp do danych w czasie rzeczywistym wymusza taki sam sposób działania firm, że muszą funkcjonować w czasie rzeczywistym. Nigdy nie wiadomo, kiedy ktoś z szeroko rozumianej firmy będzie chciał skorzystać z firmowych danych. Taka sytuacja wymusza od działu IT wdrożenie rozwiązań, które umożliwiają stały, bezproblemowy dostęp do zasobów firmy.

Charakter pracy się ciągle zmienia. Również się zmienia charakter wykorzystywania aplikacji dedykowanych informatycznych w celu zwiększenie efektywności pracy. Oczywiście nie jest, że każda prace, każde zadanie można połączyć z innymi działaniami. Ale, czy nie jest tak, że wiele z nich można, tylko firmy tego nie umożliwiają. Może nawet nie firmy, tylko określone osoby, które czerpią radość z posiadania wokół siebie wianuszka pracowników.

Powiązane artykuły