Konferencja Outsourcing IT – transfer struktury kosztów firmy

O firmie

Konferencja Outsourcing IT – transfer struktury kosztów firmy

 

Tytuł konferencji Konferencja Outsourcing IT – transfer struktury kosztów firmy - od kosztów stałych do kosztów zmiennych.
Miejsce konferencji Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Data konferencji 17 marca 2010 roku
Cel konferencji Cel konferencji to przedstawienie korzyści z wdrożenia Outsourcingu IT w firmach z sektora MSP.
The aim of teh conference – benefits of implementing outsourcing IT solutions in Polish companies from SMB market.
Posiadanie własnego zespołu i działu informatycznego ma wiele zalet, ale jeszcze więcej korzyści może przynieść firmie wykorzystanie zewnętrznej firmy informatycznej. Wykorzystanie zewnętrznej firmy IT w celu świadczenia usług dla całej organizacji
Główne zagadnienia konferencji Główne zagadnienia konferencji Outsourcing IT dla MSP.
Poprawa dostępności do usług informatycznych, zwiększenie wartości tworzonych przez dział IT oraz uproszczenie sposobu prowadzenia biznesu to tylko kilka z wielu zalet, jakie wiążą się z wdrożeniem Outsourcingu informatycznego.
Konferencja przedstawia aktualne trendy w obszarze outsourcingu usług informatycznych, przedstawia najważniejsze segmenty outsourcingowych usług informatycznych.
Na konferencji przedstawione będą modele współpracy pomiędzy firmą oferująca usługi informatyczne oraz klientami.
Tematyka konferencji, omawiane zagadnienia 10.00 – Rozpoczęcie konferencji Outsourcing IT w polskich firmach
10.10 – Outsourcing IT w polskich firmach MSP – wyniki badań
11.00 – Outsourcing usług informatycznych - modele współpracy
12.00 – Przerwa na kawę
13.00 – Zyski i ryzyka wynikające z wdrożenie usług informatycznych realizowanych przez firmę outsourcingową
14.00 – Umowa outsourcingowa, umowa outsourcingu usług informatycznych – negocjacje dla osiągnięcia wspólnych korzyści
14.30 – Filozofia współpracy pomiędzy klientem a firmą świadczącą informatyczne usługi outsourcingowe
15.00 – Lunch
16.00 – Networking
Uczestnicy konferencji Przedstawiciele firm sektora MSP
Prezesi Zarządu, właściciele firm
Dyrektorzy i kierownicy działów IT
Dyrektorzy i kierownicy działów administracji
Dyrektorzy i kierownicy działów rozwoju technologii i rozwoju

Powiązane artykuły