Konferencja zarządzanie wiedzą

O firmie

Konferencja zarządzanie wiedzą

 

Tytuł konferencji Konferencja zarządzanie wiedzą – jak zdobyć przewagę konkurencyjną poprzez wykorzystanie wiedzy pracowników, klientów oraz konkurencji  
Miejsce konferencji  Hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa
Data konferencji  14 września 2010 roku
Cel konferencji  Cel konferencji to przedstawienie korzyści z wdrożenia aplikacji zarządzenie wiedzą w firmach z sektora MSP.
The aim of the conference – the benefits of implementation knowledge management solutions in Polish companies from SMB market.
Otwieranie, już raz otwartych drzwi należy do najczęstszych praktyk w zdecydowanej większości polskich firm, niedocenianie pracowników I traktowanie cih jako możliwych do zastąpienia w każdej sytuacji atrybutów to kolejne spostrzeżenie, które doświadczyliśmy świadcząc usługi dla wielu firm.
Zarządzanie wiedzą to nie aplikacja, nie technologia nie usługa konsultingowa lecz stały i niekończący się reces tworzenia i przekuwania informacji, doświadczeń, umiejętności i tego co nieodkryte i co niezdefiniowane na wartość zarówno dla pracowników, jak i klientów i kooperantów oraz właścicieli firmy i organizacji. Zarządzanie wiedzą to szanowanie ludzi poprzez ich odmienność i możliwość odkrycia i wykorzystania ich potencjału.
Konferencja ma zmienić sposób myślenia i działania polskich firm, na bardzo konkurencyjnym rynku. Nie tylko pogoń za nowymi zleceniami i klientami, ale również spojrzenie na siebie samego z boku pozwala wielu firmom generować wartość, która jest wartością dla niej samej klientów i kooperantów.
Główne zagadnienia konferencji  Główne zagadnienia konferencji zarządzanie wiedzą w polskich firmach z sektora MSP.
Zwiększenie zadowolenia z wykonywanej pracy poprzez skupienie się na już zdobytych kompetencjach. Wykorzystanie wiedzy i umiejętności u obecnych pracowników firmy. Sięgnięcie po ekspertów zewnętrznych w celu uzupełniania luk w wiedzy. Stworzenie z wiedzy wartości zarówno dla samych pracowników jak i klientów oraz kooperantów.
Przejście z modelu push – pchaj na model pull – ciągnij czyli generuj przychody poprzez tworzenie zainteresowania współpracy z firmą, która umie wykorzystać własne oraz innych doświadczenie.
Konferencja przedstawia aktualne trendy w obszarze zarządzania wiedzą, sposoby budowy, tworzenia i rozwijania środowiska zarządzani wiedzą w firmach.
Na konferencji przedstawione będą modele i scenariusze budowy środowiska zarządzania wiedzą w firmach z segmentu MSP.
Tematyka konferencji, omawiane zagadnienia  10.00 – Rozpoczęcie konferencji zarządzanie wiedzą
10.10 – Co to jest wiedza, czym jest wiedza, gdzie jest wiedza w firmie, jak wiedza jest postrzegana w polskich firmach. Czym jest zarządzanie wiedzą, czym nie jest zarządzanie wiedzą.
11.00 – Pracownicy a zmieniająca się struktura środowiska pracy, generacja X, generacja Y, współpraca międzykulturowa
12.00 – Przerwa na kawę
13.00 – Technologia, jak wykorzystać obecnie dostępne rozwiązania w celu kształtowania nowych obszarów kompetencji firmy
13.30 – Korzyści z wdrożenia rozwiązania zarządzanie wiedzą, koszty wynikające z wdrożenia aplikacji zarządzanie wiedzą
14.00 – Zmiany w kulturze organizacji i firm, w których wdrożono rozwiązanie zarządzanie wiedzą. Zmiana sposobu generowania przychodów dla firmy poprzez stworzenie wspólnej platformy dla niej i otoczenia firmy – klientów, kooperantów.
14.30 – Do kogo należy przyszłość. Kto wygra a kto przegra w wyścigu o miejsce na rynku. Przyszłość rozwiązań z zakresu zarządzania wiedzą.
15.00 – Lunch
16.00 – Networking
 Uczestnicy konferencji

Przedstawiciele firm sektora MSP
Prezesi Zarządu, właściciele firm
Dyrektorzy i kierownicy działów marketingu
Dyrektorzy i kierownicy działów sprzedaży

Powiązane artykuły