Definicja KPI, Definicja Key Performance Indicators

Definicja KPI, Definicja Key Performance Indicators

Definicja KPI - Key Performance Indicators – kluczowe wskaźniki działania. Wskaźniki zawarte w kontrakcie outsourcingowym, które firma outsourcingowa ma spełniać w procesie świadczenia usług outsourcingowych dla klienta. Wskaźniki związane są z warunkami kontraktu outsourcingowego, które zawarte są w obszarze SLA. W typowych umowach KPI dotyczy 4-7 różnych czynników określonych formalnie w umowie outsourcingowej. KPI pozwalają na mierzalną ocenę jakości świadczonych usług w ramach umowy outsourcingowej. W wielu wypadkach niespełnienie KPI obarczone jest karami finansowymi. 

WAŻNE: Definicja KPI, Definicja Key Performance Indicators, Definicja kluczowe wskaźniki działania została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/