Definicja KPO, Definicja Knowledge Process Outsourcing

Definicja KPO, Definicja  Knowledge Process Outsourcing

Definicja KPO -  Knowledge Process Outsourcing – usługi outsourcingowe z zakresu tworzenia ekspertyz i analiz, często bardzo specjalistycznych i nietypowych. W zakresie realizacji tego typu usług biora udział konsultanci oraz nowoczesne technologie. W 2009 roku rynek KPO na świecie wynosił 4,5 mld USD i zatrudniał 106 tys. pracowników. W 2012 segment KPO ma wzrosnąć do 17 mld USd i zatrudniać 350 tys. osób na świecie. Usługami wspólnymi w zakresie KPO jest wiedza lub wartość dodana stworzenia wiedzy, najczęściej są to zaawansowane ekspertyzy, analizy, oceny np. ryzyka, badania naukowe. Firmy są zainteresowane outsoursowaniem złożonych procesów, gdyż przeprowadzanie własnych badań oraz codzienna współpraca z instytutami naukowymi to bardzo drogie przedsięwzięcia. Innowacyjna firma jest to niezbędne do uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jakość realizowanych usług jest kluczowym parametrem. KPO działa dzięki wykorzystania ekonomii skali.

WAŻNE: Definicja KPO, Definicja  Knowledge Process Outsourcing, Definicja usługi outsourcingowe z zakresu tworzenia ekspertyz i analiz została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/