Definicja OLA, Definicja Operating Level Agreement

Definicja OLA, Definicja Operating Level Agreement

Definicja OLA - Operating Level Agreement – porozumienie na poziomie operacyjnym pomiędzy dostawcą usług outsourcingowych a klientem. Umowa pomiędzy dostawcą usług outsourcingowych a klientem, która określa zakres operacyjny usług outsourcingowych i ma na celu zachęcić dostawcę do skupienia się na realizacji potrzeb klienta.

WAŻNE: Definicja OLA, Definicja Operating Level Agreement została opracowana na podstawie nastepujących źródeł, książek:

  • Inteligentny outsourcing. Sztuka skutecznej współpracy, Autor: Morgan Robert, Bravard Jean-Louis Wydawca:MT Biznes
  • Outsourcing, Podręcznik Sprawdzonych Praktyk, Autor: Opracowanie zbiorowe Wydawca: MT Biznes
  • Outsourcing Krok po Kroku dla Menedżerów  Autor: Dominguez Linda R. Wydawca: Oficyna Wydawnictwo
  • Outsourcing w Zarządzaniu Przedsiębiorstwami, Autor: Kopczyński Tomasz Wydawca: PWE Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne
  • Przewodnik po zarządzaniu wiedzą e-biznes i zastosowania CRM – Ambit Tiwana
  • http://en.wikipedia.org/wiki/